هاشم خواستار: نزدیکترین نیروها به حاکمیت، نظام را قبول ندارند و این نشانه پوسیدگی نظام از درون است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر