دکتر محمد ملکی: بعد از تظاهرات سال ۸۸، نظام ولایی از هم فرو پاشیده و با اعدام و سرکوب زنده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر