محمدملکی: چگونه حکم خدا را آیت الله منتظری نفهمید، آنگاه پورمحمدی این طلبه بیسواد فهمید!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر