تحلیل هفتگی دکتر مهدی خزعلی از تلویزیون بین المللی سایبری دُرّ تی وی - جلسه سوّم

موضوعات:۱- عرفان حلقه ۲- حمایت همه جانبه از رهبری در صورت به دست گرفتن پرچم اصلاحات ۳- اصلاح اصلاحات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر