اصحاب العمامه تحت مقاعدهم صنادیق المستحکمة مملوٌّ من الاسکناس و النقود و الذهب و الفضة

ملاهای حکومتی با سوء استفاده از موقعیت کنونی به دنیاگرایی روی آورده اند
در زیر نشمینگاه صاحبان عمامه (آخوندها و ملاهای حکومتی) گاوصندوقهای حاوی اسکناس و وجوه نقد و طلا و نقره است
بنر شهردای نیشابور برای افشاگری ملاهای دنیاپرست!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر