تقدیم گزارش آخرین تحولات پرونده دکتر محمد علی طاهری به نمایندگان پارلمان اروپادیدار اعضاء انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با نمایندگان پارلمان اروپا در ارتباط با روند پرونده دکتر محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر