خمینی ستیزان باحاشیه امنی که دارند مثل‌ شتر مست‌ به‌جان‌اموال‌ عمومی‌ می‌افتند

پدرانشان هم نه‌تنهاواکنشی‌نشان‌نمی‌دهند،بلکه‌حمایت‌نیزمی‌کنند .

"کرنش ذلت بار خمینی ستیزان از خط امام" 

"امام امام" مثل آدامس در دهانشان جویده میشود اما "خمینی جوان" را با نهایت وقاحت رد صلاحیت میکنند. تازه طلبکار هم هستند!


یکی از طرفداران باند ورشکسته "مصباح - جنتی یزدی - سعید جلیلی" و از همکاران علیرضا زاکانی بسیجی عربده کش که با تقلب کرسی نمایندگی مردم از "چناران و طرقبه" را در مجلس غصب کرده بود، مدعی شد : به نظر می رسد "خط امام" یک منظومه کامل و منسجم و به هم پیوسته در سیاست داخلی و خارجی است. جریان مقابل "خط امام" نیز منظومه ای منسجم و به هم پیوسته است که در همه زمینه ها در مقابل "خط امام" حرکت می کند.
محمد دهقان ویژگی های سیاست داخلی و خارجی در سیره امام «ره» را از دیدگاه باند خود (یعنی خمینی ستیزان) تشریح کرد و در این زمینه مطالبی اظهار داشت که مصداق نعل وارونه زدن است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر