درگذشت تاسفبار عالم مجاهد مستقل آیت الله سیدرضا برقعی

از اعضای ارشد مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم , از شاگردان فقیه عالیقدر آیت الله العظمی حسینعلی منتظری نجف آبادی


این علامه بزرگوار و صاحبنظر در معارف دین مبین اسلام، عمری با عزت نفس و شرافت زیست و استقلال رای خود را به جو و علوفه ری نفروخت

از شمار دو چشم یک تن کم - و زشمار خرد هزاران بیشهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر