رونمایی از کتاب تحقیقاتی جدید پیرامون اسلام نوشته دکتر سیدمصطفی آزمایش


اجلاس اصحاب معارف و جامعه شناسان در اتحادیه اروپا در همایش رونمایی از کتاب تحقیقاتی جدید پیرامون اسلام نوشته دکتر سید مصطفی ازمایش


تضاد مبنایی میان تز و انتی تز اسلام مدنی و اسلام بدوی در قرآن مجید

چگونه در طول ۱۴۰۰ سال مقوله ای به نام اسلام بدوی مانع از اشنایی جهانیان با حقیقت تعالیم قرآن مجید مبتنی بر اصل اسلام مدنی گردید.

اسلام مدنی مکتبی در خدمت تعلیم ، تربیت، فرزانگی ،فرهیختگی ،معنویت و مدنیت از دوران بنی امیه تا به زمان ما. حلقه های متعددی از زنجیر استبداد انحصارگرایی و فاشیسم دینی توسط گروهی که با تکیه بر روایات و خرافات مجعول‌‌‌ خود را بیرق داران اسلام جا میزدند و دین را دکان زرق و شید خود نموده و به نام اسلام دست چپاول در سفره مردم دراز کرده بودند تاثیر بدی در اندیشه ها و اذهان عموم مردم جهان از غرب تا شرق نهاده و دین مبین اسلام و قرآن مجید را بصورت واژگونه به عنوان مکتبی استبدادی معرفی کردند.

آنچه در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله به نام اسلام رقم خورده دست ساخت قشر روحانیت حکومتی است و ربطی به تعالیم قرآن ندارد و آنتی تز آموزشهای توحیدی و معنوی قرآن به شمار می رود.

روح قرآن مبتنی بر اعتبار بخشی به موجود و مخلوقی به نام انسان میباشد که شرح و توصیف او در سوره ای به نام انسان بطور کامل بیان شده است.

مخلوقی صاحب کرامت با خصایلی چون خضوع، خشوع، افتادگی، جوانمردی، مدد کار ی‌‌،فروتنی، مدارا پیشگی و هم وزن دیدن خود با عموم شهروندان دیگر صرف نظر از اعتقاد، قومیت، زبان، رنگ پوست و نژادشان ، انسانِ طرازِ قرآن در رویارویی همیشگی با تمایلات و امیال غریزی نفس خویش است و اهل ستمگری ، زورگویی و ظلم و ستم به احدی نیست و از سلیمان نبی(ع) آموخته که حتی دست ستم بر مورچه ناتوان نیز نباید دراز کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر