عربده کشی در فضای سایبری بر علیه تصوف، توسط تفاله های جریان منحوس تکفیری ادامه دارد

چرا "قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران" چترامن برسر"خمینی ستیزان" باز میکند تا نشستهای "خمینی زدایانه" در سمت و سوی تحریف و تحذیف و تخریب میراث آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" بر پا نمایند؟!

عوامل کهنه کار استعمار با نفوذ مکارانه در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، چترحاشیه امن برسر خمینی ستیزان باز میکند، که با برگزار کردن نشستهای تکفیری انحرافی ضاله تفرقه افکن فرقه گرایانه، زیر نام "اسلام و تحجر آمریکایی"، میراث آیت الله سیدروح الله خمینی را به فراموشخانه موزه تاریخ احاله نمایند!


یکی از عناصر معلوم الحال تکفیری موسوم به عبدالصالح شمس اللهی در سایت ضاله تکفیری استعماری موسوم به "ادیان نیوز" در قم از بوقهای پروپاگاندای "دایره اطلاعاتی ضدامنیتی قرارگاه"ثارالله" سپاه پاسداران دوباره به برون ریزی روان فاسد و مفسد خودش و سرکردگانش پرداخته است.

به موازات این هجمه ناجوانمردانه برعلیه مکتب فقر و درویشی و طریقت تصوف و عرفان اسلامی- یعنی زیرساخت جهان بینی آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی"- در قم، یکی از همپالکیهای تکفیری بیسواد دون مایه او موسوم به هادی وکیلی در نشست استعماری موسوم به "اسلام و تحجر آمریکایی" که توسط عوامل نفوذی استعماری به قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران طراحی و در خراسان اجرا میشود با لحن تکفیری به اباطیل گویی بر علیه تصوف و در ستیزه با میراث معنوی آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" مبادرت ورزیده و همان ناله های بیحاصل سالهای پیشین را در سایت تکفیری صاله خمینی ستیز خمینی زدای موسوم به فرقه نیوز وابسته به مرکز موسوم به حق پژوهی!! در خراسان به قرار سطور زیر دوباره نفیر کشیده است:به گزارش فرقه نیوز، میزگرد تخصصی نقش تفرقه‌افکنان شیعه و سنی در جلوگیری از گسترش اسلام ناب با حضور محمدحسن رجبی دوانی تاریخ پژوه، مرتضی عطایی، همرزم میرزا جواد آقا تهرانی، هادی وکیلی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و حجت الاسلام براتی رئیس روابط بین الملل خاتم الاوصیا درسومین همایش بین‌المللی تحجر و اسلام آمریکایی برگزار شد.

هادی وکیلی در پاسخ به سوال «آیا می‌توان برای اسلام آمریکایی در تاریخ اسلام مصداقی پیدا کرد؟»، گفت: در تاریخ اسلام و تاریخ تشیع یکی از معضلات جدی ورود جریانات انحرافی فکری است که این‌ها در ابتدا با عنوان دشمن آمدند و زمانی که دستشان برای مسلمین رو شد تغییر رویه دادند. .. جریانی که به مضمون اسلام آمریکایی نزدیک‌تر است و در شیعه رشد می‌کند و هزاران فرسنگ با شیعه فاصله دارد،جریان تصوف است. این جریان تصوف یکی از مصادیق اسلام آمریکایی است که مورد استفاده حکومت‌های ظالم قرار گرفت.از این نوع حملات گازانبری در خراسان و قم برعلیه تصوف وعرفان با هدف خمینی ستیزی و خمینی زدایی و تحریف و تحذیف و تخریب جایگاه آیت الله سیدروح الله خمینی و جهان بینی ایشان بخوبی میتوان کینه های عمیق دشمنان انقلاب را با بنیانگذار انقلاب ضد سلطنتی بعد از گذشت سی و هفت سال درک کرد.


ادامه فعالیتهای شیطانی و خبیثانه این عوامل تکفیری نفوذی استعمار در کسوت جریانهای تکفیری به صورت نفوذ مکارانه در قراگاه ثارالله سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه - بسیج ، همزمان با بلندکردن علم صوفی ستیزی و تلاش برای برافراشته نگاه داشتن آن برعلیه مکتب تصوف و عرفان وطریقت فقر و درویشی از جهت اختفاء معاندت و عداوت و مخاصمت با میراث معنوی آیت الله سیدروح الله الخمینی، به مضحکه ای افشاء شده مبدل گشته،که دیگر به هیچ روی قابل کتمان نیست، و امروزه دیگر حتی نوباوگان کودکستانی نیز کشف کرده اند که دریاخواران و جنگلخواران و زمین خواران و کویرخواران و بیت المال خواران و حق الناس خواران و دزدان و غارتگران و ایلغارچیان برای سرکوب آزادی انتقاد مردم به جان آمده، هربار میکوشند تا با هدف چپاول دستاورد انقلاب مردم، کینه نهادینه خود با آیت الله سیدروح الله خمینی را زیر پرده تصوف ستیزی مختفی نمایند!!


اما نتیجه انتخابات هفتم اسفند نودوچهار پاسخ کوبنده روان بیدار جامعه به این عوامل نفوذی استعمار کهنه و جریانهای تکفیری نفوذی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود که سالهاست که تصوف و طریقت عرفان اسلامی و مکتب فقر و درویشی- یعنی میراث معنوی بنیانگذار انقلاب ضدسلطنتی در ایران، آیت الله العظمی سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتحلص به هندی را هدف گرفته و برای هموار کردن بستر خمینی ستیزی و خمینی زدایی تلاش کرده اند تا هر از چندگاه نیشتری بر پیکر تصوف و عرفان وارد آورند! امروز نیز، با این همه رسوایی دست از جنایت پیشگی خود برنمیدارند، و سطل سطل لجن بر فرق سر خود و اربانانشان - فقط برای شادکردن دل استعمار پیر- میریزند و از چتر امنیتی و حاشیه امنی که قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران برای آنهافراهم کرده حداکثر بهره را برای چپاول حقوق مردم میبرند!

سایت تکفیری بیهوده پرداز موسوم به "ادیان نیوز" از قلم مسموم فردی موسوم به "عبدالصالح شمس آبادی" مینویسد:همان‌گونه كه گفته ايم جريان صوفيه يك جریانی است كه پيدايش آن باانگیزه سياسی بوده است و امروز نيز جریان‌های استعماری برای اين جريان، در شبکه‌های ماهواره‌ای خود رپرتاژ آگهی‌های قابل‌توجهی می‌روند تا آنجا كه bbc با حضور افرادی مثل مصطفی آزمایش - كه از آن به‌عنوان سخنگوی فرقه گناباديه ياد می‌شود- برنامه اختصاصی در حمايت از صوفيه گنابادی پخش می‌نمایند؛ و يا دولت فرانسه به‌صورت رسمی مخارج برخی از فرق صوفيه را در ايران به عهده می‌گیرد و ازلحاظ قضايی در محاكم بین‌المللی به‌عنوان وكيل مدافع صوفيان مطالبات آن‌ها را پيگيری می‌کند.


عبدالصالح شمس آبادی در همین مقاله مسموم بارها به روایتهای مجعول اختراعی ضد قرآن برعلیه تصوف استنادمیکند، نه به این دلیل که با تصوف مخالفت دارد، بلکه عامل اجرای سیاستهای تکفیری برعلیه شخص آیت الله سیدروح الله الموسوی المصطفوی الخمینی المتخلص به "هندی" است.


عبدالصالح شمس اللهی منبع: فرهنگ. منقول از سایت تکفیری "ادیان نیوز"

ادیان نیوز : نداشتن دانش لازم در بحث توليد محتوای رسانه‌ای علی‌الخصوص در حوزه دين و انديشه گاه به انتشار خبرهايی می‌انجامد كه با واقعيت فاصله زيادی دارد و در موارد زيادی درست در نقطه مقابل حقيقت قرار دارد و اگر اين انتشار از رسانه‌های مطرح و خبرگزاری‌های معتبر صورت پذيرد جای تأسف بيشتری دارد.

چندی پيش در تاريخ 30 بهمن 94 خبری در خصوص آئین‌های خرافی صوفيه با تيتر « ذکر دراویش کردستانی در سنندج » روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفت كه نشان از عدم توجه به جايگاه جريانی اين نحله و فسادهای آن دارد. در ادامه کوتاه‌نوشتی در مورد صوفيه و انحرافات آن‌ها خواهيد خواند كه تنها بخش كوچكی از نابهنجاری‌های اين فرقه است.

پيدايش نحله‌ها و فرقه‌ها در طول تاريخ هرکدام برای خود دليل جداگانه‌ای دارند كه نمی‌توان به‌سادگی معيار و دليل واحدی را برای پيدايش همه آن‌ها بيان كرد؛ گاه تأسیس اين جریان‌ها به خاطر وجود خلأ اندیشه‌ای است و گاه زیاده‌خواهی برخی افراد در قالب دين سازی بروز كرده و فرقه‌ای جديد ساخته می‌شد؛ اما در این‌ بین آن چيزی كه در بسياری از فرق و نحله‌ها مشهود است انگیزه‌های سیاسی است كه در پس پرده فرقه سازی‌ها وجود داشته است.

ازجمله جریان‌هایی كه باانگیزه سياسی در تاريخ اسلام به وجود آمد جريان صوفيه بود. از تحليل مظبوطات كتب تاريخی این‌گونه برمی‌آید كه دستگاه بنی‌امیه برای مقابله با جريان معنوی اهل‌بیت، صوفيه را به وجود آوردند تا جريان دوقطبی معنويت در جامعه پديد آيد و ديگر اهل‌بیت به‌عنوان تنها ملجأ معنوی جامعه نباشند و از اين طريق قدرت اهل‌بیت را تحت‌الشعاع قرار دهند همين امر باعث شد تا صوفيان كه خود را مردان خدا می‌خواندند از طرف اهل‌بیت طرد و حتی لعن شوند.

در حديثی از وجود مقدس امام هادی (ع) آمده است:
صوفيان، همه مخالف ما و راه رسم آنان متفاوت با شیوه ماست. اينان، نصارا و يا مجوسيان اين امت به شمار می‌آیند [1]

در روايتی ديگر از امام رضا (ع) روایت‌شده كه فرمود:
كسی كه در نزد وی از صوفيان سخن به ميان آيد و اين شخص آن‌ها را با زبان و قلب انكار نكند از شيعيان ما نيست؛ اما اگر آن‌ها را انكار كند ـ روش و مسلك آن‌ها را باطل بداند ـ مانند كسی است كه در كنار پيامبر (ص) با كفّار به جهاد پرداخته است. [2]

گام اول تغيير تعریف‌ها:
صوفيان كه به‌عنوان اقطاب معنوی به جامعه معرفی‌شده بودند در گام اول اقدام به تغيير تعریف‌ها نمودند و با تغيير مفهومی واژگان موجهی مثل معنويت و عرفان خود را نقطه پرگار معنوی جامعه معرفی كردند.

سيد شهيدان اهل‌قلم شهيد سيد مرتضی آوينی در مقاله كدام عرفان [3] به اين واقعيت اشاره نموده و می‌نویسد:

اگر وضع اولیه لفظ عرفان برای دلالت بر معنای معرفت حق است، پس چه رخ‌داده که این لفظ در روزگار ما با هر کفر و شرک و الحادی جمع می‌شود جز معرفت حق؟… و این مجامع هنری لفظ عرفان را بامعنای حقیقی آن به کار برد، باید یقه‌اش را گرفت و پرسید: «مگر تو از پشت کوه آمده‌ای که نمی‌دانی دیگر سال‌های سال است که کسی لفظ عرفان را با این معنی به کار نمی‌برد؟»

به‌راستی این کدام عرفان است که خروش سازهای سنتی را بدان نسبت می‌دهند؟
این کدام عرفان است که فقط با خرامیدنی کبک وار و غمزه‌های بصری (!) و کرشمه‌های روشنفکر مآبانه و مختصری ریای خالصانه (!) می‌توان به آن دست‌یافت، هرچند آدم شب را تا سحر، نه در محراب عبادت که پای بساط دودودم و پیاله‌های پی‌درپی بگذراند و کپه مرگ را هنگامی بگذارد که خروس‌ها سبّوحٌ قدّوس می‌گویند و بعد هم تا لنگ ظهر مثل دیو خرناسه بکشد و… چه می‌گویم؟ این روزگار اصلاً روزگار وارونگی انسان‌هاست و به‌مقتضای این وارونگی، نه عجب اگر کلمات هم وارونه شوند و اصطلاحاً بر مفاهیمی دلالت کنند که متضاد و متناقض با معانی حقیقی آن‌هاست!

گام دوم ظاهرسازی:
پس‌ از آنکه تعریف‌ها تغيير كرد؛ ظاهرسازی به‌عنوان گام دوم صوفيه قرار گرفت و خود را ملزم به رعايت زی درويشی در انظار عموم نموده‌اند. در نامه يكی از اقطاب صوفيه به فقراء فرقه نعمت اللهی گنابادی چنين آمده است:

فقراء محترم رعايت نمايند و در انظار عموم رعايا جانب زهد و ساده زيستی را نگه‌دارند پسنديده است كه خانه‌ها اندرونی و بيرونی برای معيشت و معاش انتخاب فرمانید تا احدی از رعايا از داخله شما مطلع نگردد. اهتمام ورزيده شود كه در صورت استفاده از روح‌افزاها[4] به حالت سكر در انظار حاضر نشوند و قبل از حضور در ديد رعيت آثار را از خود دور نمایند.

برخورد رياكارانه و مزورانه باعث شده است تا گروهی از افراد ساده‌لوحی كه ازقضا به معنويت نيز علاقه‌مند هستند به اين فرقه بپيوندند و ناخواسته در دام كسانی قرار بگيرند كه دين را ملعبه دنيای خود نموده‌اند.

ملا احمد اردبيلی (قدس الله روحه) از شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، از محمد بن حسين بن ابوالخطاب در كتاب حديقة الشيعه نقل كرده كه گفته است: من در مسجد رسول خدا (ص) خدمت امام هادی (ع) شرفياب بودم كه جمعی از يارانش ازجمله ابوهاشم جعفری كه فردی بليغ و سخنور و نزد امام (ع) از جايگاه ویژه‌ای برخوردار بود، بر آن حضرت وارد شدند. پس‌ازآن گروهی صوفی وارد مسجد شده و در گوشه‌ای از مسجد حلقه‌زده و به گفتن ((لا اله الا الله)) پرداختند. امام (ع) به ما فرمود:

به اين فريبكاران توجه نكنيد كه جانشين شيطان و ويرانگران پايه و اركان دین‌اند. در جهت راحت‌طلبی و تن‌آسایی، تظاهر به زهد و پارسايی می‌کنند، عمری به خود گرسنگی می‌دهند تا الاغ‌هایی (توده ناآگاه) را برای پالان نهادن رام نمايند، كلمه لا اله الا الله را جز برای فريب مردم به زبان نمی‌آورند با مردم مهربانانه سخن می‌گویند و با گمراهی‌های خود آنان را به درون چاه می‌افکنند. ورد آن‌ها رقص و پایکوبی و دست‌افشانی و ذکرشان نغمه و آواز است. تنها نابخردان از آن‌ها پيروی می‌کنند و جز افراد نادان و احمق، كسی آنان را باور ندارد.

گام سوم اباحه گری:
جریان‌های باطل ازجمله صوفيه باهدف جذب مشتری بيشتر اقدام به ارائه تز معنويت بدون شريعت پرداختند. آن‌ها با اين توجيه كه شرعيات برای ابتدای كار است و بعد از گذر از يك مرحله ديگر نياز به شريعت نيست و طريقت كفايت می‌کند زیر پای احكام الهی را كشيده و محرمات را بر خود مباح می‌دانند تا آنجا كه به‌راحتی اقدام مصرف مواد مخدر، شرب خمر و ارتباطات نامشروع می‌نمایند و به قول خودشان روحشان را به پرواز درمی‌آورند در جواب اين جماعت همان يك بيت بيدل دهلوی كفايت می‌کند كه گفته:

بنگی زدیم و سر اناالحق شد آشکار مارا به این گیاه ضعیف این گمان نبود

حتی در فرقه‌هایی مثل نذريه به‌صراحت به اين نكته اشاره می‌کنند كه درصورتی‌که مريد در اول سال نذری برای مراد و قطب نمايد اين از اعمال كفايت می‌کند و می‌تواند در طول سال به هر عمل و فسادی اقدام نمايد.

فساد فراگير ثمره سه‌گام گذشته:
عبور از مفاهيم حقيقی و اكتفا به‌ظاهر درويش مابانه و اباحه گری گسترده باعث شده است تا اين نحله در اقسام و فرقه‌های مختلفش دچار فساد گسترده شود تا آنجا كه بعضی از شيوخ اين فرقه در پيری و كبر سن به فحشا و فساد روی بياورند به‌عنوان‌ مثال در سال 1392 خواجه بابا گراشی که یکی از شیوخ فرقه صوفیه گنابادیه بود با تعرض به یکی از دختران فرقه، شوک بزرگی به فرقه صوفیه گنابادیه وارد کرد.

تاريكخانه يا اتاق تشرف به خانقاه فساد
يكی از مهم‌ترین آئین‌های فرق صوفيه رفتن به اتاق تشرف است. تاريكخانه اتاقی است كه فرد برای تشرف به فرقه بايد با شيخ به‌تنهایی در اتاق قرار گرفته و هدیه‌ای برای شيخ ببرد و ابتدا خود را از همه مظاهر و ظواهر دنيا حتی لباس خلع نمايد و در محضر شيخ عريان شده تا خرقه فرقه بر اندام او پوشانده شود. جالب اين است كه تخدير با روان گردهایی مثل حشيش از لوازم اتاق تشرف است تا مريد خود را به‌صورت كامل در اختيار شيخ بگذارد.

همين فساد گسترده باعث شد تا جریان‌های قضائی كشور به برخورد با فاسدان اين فرقه بپردازند و در مواردی احكام مطابق قانون برای آن‌ها صادر و اجرا شود كه اين امر با مخالفت جریان‌های استعماری و شبکه‌های ماهواره‌ای آنها مواجه شد.

حمايت استعمار از جريان صوفيه
همان‌گونه كه گفتيم جريان صوفيه يك جریانی است كه پيدايش آن باانگیزه سياسی بوده است و امروز نيز جریان‌های استعماری برای اين جريان در شبکه‌های ماهواره‌ای خود رپرتاژ آگهی‌های قابل‌توجهی می‌روند تا آنجا كه bbc با حضور افرادی مثل مصطفی آزمایش، كه از آن به‌عنوان سخنگوی فرقه گناباديه ياد می‌شود، برنامه اختصاصی در حمايت از صوفيه گنابادی پخش می‌نمایند و يا دولت فرانسه به‌صورت رسمی مخارج برخی از فرق صوفيه را در ايران به عهده می‌گیرد و ازلحاظ قضايی در محاكم بین‌المللی به‌عنوان وكيل مدافع صوفيان مطالبات آن‌ها را پيگيری می‌کند. / عبدالصالح شمس اللهی

پی نوشت:
[1] منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج‏14، ص: 17

[2] هاشمی خوئی، حبيب الله، شرح نهج‌البلاغه، ج 14، ص 16-17-3، نا مكتبة الاسلاميه، م تهران.


[4] شراب و مسكرات
منبع: فرهنگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر