این جوجه خمینی ستیزهای فرقه تکفیری اداره فرق و ادیان وابسته به قرارگاه ثارالله


به فکر اوراق کردن قرآن افتاده اند، تا از کشیش قرآن سوز آمریکایی"تری جونز" عقب نمانند!

"سجاد تنها" ، کپی تقلبی از "تری جونز" یادآور حکایت "خالیبود" و"هالیود" است!

امروزه سینماهای ایران تلنبار از فیلمهای بیمحتوایی است که با کپی برداری از صنعت آمریکایی موسوم به "هالیود" ساخته میشود، و "مسعود ده نمکی" اسم این صنعت را "خالی بود" گذاشته است.

حالا مشاهده میشود که این اعضای حقیر و نکبت زده تکفیری اداره فرق و ادیان وابسته به قرارگاه ثارالله نیز چون ظرفیت خلاقیتشان در حدّ عنکبوت هم نیست، به ناچار از روشهای آمریکاییهای افراطی ضد اسلام و ضدقرآن الگو برداری میکنند.اخیرا یکی از همین  مزدورهای تکفیری فرق و ادیانی وابسته به قرارگاه ثارالله در مسابقه قرآن ستیزی، به این فکر افتاده که با کشیش قرآنسوز و اسلامستیز "تری جونز" مقابله کند و اگر او به فکر احتراق قرآن افتاده، این یکی به فکر اوراق کردن قرآن بیفتد و از آن عکس و گزارش تهیه کند، و این عکس و گزارش را برای مزدوری و گرفتن جیره و مواجب حقیرانه ماهیانه در سایتهای تکفیری اداره تکفیری ضاله فرق و ادیانی در قم منتشر نماید! درست شبیه حکایت اخوی حاتم طائی!! که برای کشب شهرت درصدد بود در چاه زمزم قضای حاجت کند!

دست آخر هم در بستر خمینی ستیزی و خمینی زدایی، ارتکاب این گناهِ تکفیریِ شریرانهء شیطانشادکن را به خیال خودش پای پیروان مکتب فقر و درویشی و تصوف و عرفان اسلامی بنویسد.


این تهوعات که از مغز این بیمار روانی تکفیری وابسته قرارگاه ثارالله تراوش کرده وضعیت مضحکی برای کلیت اطلاعات سپاه- بسیج و اداره های تکفیری فرق و ادیان تحت امر قرارگاه ثارالله به وجود آورده است!
اختصاصی/ تری جونز ایرانی ماه عسل عرفان سیاسی / سند

در اقدامی بی‌سابقه، یکی از فقرای قدیمی این فرقه سیاسیه کتاب الهی جسارت کرد و آن را پاره کرد!

به گزارش ادیان نیوز، بعد از آنکه یکی از فقرای فرقه سیاسی صوفیه پرچم امام حسین (ع) را به آتش کشید، در اقدامی بی‌سابقه، یکی از فقرای قدیمی این فرقه سیاسی به نام (ح. خ) به کتاب الهی جسارت کرد و آن را پاره کرد!

این شخص هتاک چند سال قبل به خاطر ناسزاگویی به ساحت مقدس اهلبیت توسط قاضی جعفرزاده به شصت ضربه شلاق محکوم شده بود یکی از قدیمی‌ترین صوفیه چرمهین می باشد.

متاسفانه فرقه سیاسی صوفیه با تحریف عقاید فقرای این فرقه علاوه بر استفاده ابزاری از مریدان برای ایجاد تشنج و اغتشاش در مواقع حساس، کار را به جای رسانده که امروزه، تری جونز ایرانی ماه عسل عرفان سیاسی فرقه گنابادیه شده است! / سجاد تنها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر