«پارلمان اروپا» چهره ای برای حقوق بشر در ایران ؛ چهارمین روز اعتصاب غذای مجدد دکتر طاهری


جنبش چهره ای برای حقوق بشر در ایران مقابل پارلمان اروپا در چهارمین روز اعتصاب غذای مجدد دکتر طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر