در چهارگوشه جهان مبتلایان به "اسکیزوفرنی پارانویید" را توسط متخصصان روان درمان تسکین و تعادل میبخشند

اما در ایران آنها را به گذراندن کنکور پذیرش در "اداره تکفیری فرق و ادیان" فرامیخوانند و نامتعادلترین و روانپریش ترین آنها را به استخدام اداره تکفیری فرق و ادیان درمی آورند.از زمره این جماعت بیمار روانی، یکی نیز همین محمدرضا انهاری است که در شعبه ای از شعب اداره تکفیری فرق و ادیان برعلیه مکتب سایمنتولوژِی و اسلوب فرارواندرمانی فعال است و زیر چتر موسسه بهداشت معنوی ستاد و کانال "نجات از حلقه" راه اندازی کرده و پرونده سازی و اتهام زنیهای مذبوحانه میکند و با رجس حقارت خود قضات دادگاه های انقلاب را مترشح کرده و قوه قضائیه را که باید حافظ عدالت باشد به حقارت توصیف ناپذیر تقلیل داده است.


این بیمار روانی نامتعادل که حجتی مبین از حجت های شیطان در عرصهء عالَم است، عمیقا از بیماری حاد روانی "اسکیزوفرنی پارانویید" رنج میبرد و البته به همین دلیل نیز در اداره کذائی تکفیری فرق و ادیان به استخدام در آمده است.


وی به جنگیران اداره تکفیری فرق و ادیان "دعای دفع جن" تجویز میکند! و در تلاش است تا با "مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی" به جنگ با کشفیات علمی و تکنولوژیک در زمین و دریا و فضا میرود!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر