به موازات تلاشهای"خبره های" نگهبان نظام برای مهندسی بهینه " گرم کردن تنور صندوقها"

شیطان پرستان وابسته به فرقه تکفیری اداره فرق و ادیان دست از گلوی استاد محمدعلی طاهری بر نمیکشند!


جنگیران کهنه پرست فرقه تکفیری اداره فرق و ادیان در عصر مدرن با نعل وارونه زدن، انواع اتهامها را به استادمحمدعلی طاهری بسته اند و با دست و پازدنهای شیطانی کوشیده اند تا آنجا بر غلظت دروغگویی بیفزایند تا حداقل خودشان دروغ خودشان را باور کنند.این همه وقاحت توسط تکفیریهای اداره شیطانی فرق و ادیان مثال زدنی است.

در فضایِ پرتلاطمِ گرم کردن تنورِ به پایِ صندوق کشاندنِ توده های مردمِ بیسامان وسرگردان شده، تکفیریهای وقیح فرقه فرق و ادیان با ترفند ارادتمندی به فقیه و ملا و مداح، با اهرم قوه فاسد و مفسد قضائیهء سرنگون شده در ورطهء فساد، امنیت را از مردم مبتلا به فقر و حرمان به طورِ مطلق سلب نموده و نعشِ عدالت را زیر پاهای خود لگدکوب کرده اند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر