دزدان بیت المال و شیطان پرستان تکفیری اداره فرق و ادیان اینگونه به ایلغار حق الناس مشغولند

باند مافیایی تکفیری خمینی ستیز و خمینی زدا، که دم و دنبالچه های سعید امامی هستند و بر اداره تکفیری فرق و ادیان سیطره کامل یافته اند، هر روز با شعبده جدیدی بودجه ای را به سیاهکاریها و گسترش فرقه شیطان پرست خود اختصاص داده و بخشی از بیت المال را و حقوق مسلم مسلمانان را با این ترفند شیطانی بالا میکشند. بجایی این که با مدیریت صحیح راهی برای رفع فقر و فاقه و محرومیت قشر عظیم هموطنان مستضعف ما از طریق تقسیم صحیح ثروت اجتماعی ببیابند، فقط به راه های بدیع و بدعت امیز برای چپاول بیت المال و ایجاد تفرقه در جامعه می اندیشند.


این فرقه مافیایی شیاطین تکفیری بدتر از داعشی که به شقه شقه کردن جامعه ایران سرگرمند، با کمال وقاحت هموطنان را با اقسام برچسبها متهم کرده و برای اجرای این نیت شوم تکفیری خود نشریه تخصصی تکفیری هم !! منتشر مینمایند تا به عنوان راهکار راهبردی!! بین مدیران اجرایی و نهادهای تصمیمگیر و تصمیم ساز مملکت توزیع شود.یکی از این زیرمجموعه های تکفیری شوم و مشئوم موسسه حق ستیزی و باطل پژوهی زیر عنوان مجازی و دروغین "موسسه حق پژوهی!!" نام دارد که پایگاهش در خراسان و مدیر مسئولش آخوندک فلک زده ای موسوم به مرتضی امین نیا است. در این مجموعه فرد هویت باخته و سرگردان و مختل المشاعری موسوم به "سجاد تنها" مسئول لجن پراکنی علیه تصوف و مکتب فقر و درویشی و طریقت تصوف و عرفان اسلامی است. در این مجموعه تکفیری خمینی ستیز و خمینی زدا تلاش برآن است که حتی المقدور دائره تکفیر را گسترش داده و روحانیت مستقر در قم را نیز با عنوان شیعه انگلیسی زیر هجمه و حمله قرار دهد!

داعشیهای تکفیری بیگانه خارجی بنیادهای بهانهء تکفیرشان بر تصاحب چاه های نفت عراق و سوریه و لیبی استوار است،و این تکفیریهای بیوطن و بیدین داخلی همه این دست و پا زدنها را به خاطر لقمه ای ساندویچ و جرعه ای ساندیس و خرده ای مزد ماهیانه -از جو و علوفه خراسان و قم- انجام میدهند!
شرح اباطیل این فرقه تکفیری که در چهاردهمین خبرنامه تکفیری انتشار یافته به نقل از سایت تکفیری موسوم به فرقه نیوز در زیر منعکس است!!


به همت موسسه راهبردی حق پژوهی چهاردهمین خبرنامه تخصصی «فرقه نیوز» منتشر شد به روز شده در:

۱۱:۳۹ - ۱۳۹۴ پنجشنبه ۱۵ بهمن چهاردهمین خبرنامه تخصصی «فرقه نیوز» مخصوص مدیران ارشد، ارگان ها و سازمان های فرهنگی کشور منتشر شد. به گزارش فرقه نیوز، چهاردهمین خبرنامه تخصصی «فرقه نیوز» مخصوص مدیران ارشد، ارگان ها و سازمان های فرهنگی کشور به همت موسسه راهبردی حق پژوهی منتشر شد.این خبرنامه تخصصی به بررسی تازه ترین اخبار فرقه های انحرافی شامل: «بهائیت، انجمن حجتیه، مسیحیت تبشیری، عرفان های نوظهور، صوفیه و دراویش، وهابیت و داعش، شیعه انگلیسی و ...) پرداخته است.ارگان ها و سازمان های فرهنگی می توانند درخواست خود را برای دریافت اشتراک این خبرنامه به ایمیل info@ferghenews.com ارسال کنند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر