داعشی های تکفیری فرقه و ادیان در قم، استفراغِ همپالکیهای خوددرخراسان را قِرقرِه میکنند

سایت تکفیری داعشی موسوم به "ادیان و مذاهب" وابسته به مرکز داعشی تکفیری "اداره فرق و ادیان در قم" رذیلانه و شیطان صفتانه، اباطیل و لاطائلاتی را که سایت تکفیری داعشی موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به مرکز داعشی تکفیری "اداره فرق و ادیان در مشهد" بالا آورده و استفراغ کرده، قرقره میکند!
خمینی ستیزان در بستر خمینی زداییِ معاندت با طریقت فقر و درویشی و مکتب عرفان و تصوف اسلامی- که همیشه مورد حمایت آیت الله سیدروح الله موسوی مصطفوی خمینی متخلص به هندی بود- لگدکوب سمّ ستورانِ تکفیری داعشی شعب گوناگون اداره فرق و ادیان و مزدورانِ بیسواد بیدین وطنفروش این شعب کرده تا به سایتهای یکدیگر در قم و مشهد نان جهالت و رذالت قرض دهند!

به عنوان نمونه یک فقره از تقلبهای شعبه داعشیهای تکفیری قمی که از روی دست شعبه داعشیهای تکفیری مشهدی کِش رفته اند مشاهده میشود:به گزارش ادیان نیوز، سایت مجذوبان نور متعلق به فرقه صوفیه گنابادیه با انتشار بیانیه ای از نورعلی تابنده به لغو کنگره "تجلیل از عرفای خراسان" واکنش نشان داد.

این سایت وابسته به سرویس های جاسوسی که کارنامه مشخصی در دشمنی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد با انتشار بیانیه ای مشکوک مدعی شده است که این پیام توسط نورعلی تابنده نوشته شده است.

با بررسی این بیانیه کاملا مشخص می شود که این نوشته با بیانیه های قبلی نورعلی تابنده بسیار تفاوت دارد و کاملا روشن است که این بیانیه توسط شخص دیگری نوشته شده است.

این بیانیه به خوبی نشان داد که عده ای از ضعف مدیریتی این قطب 88 ساله سوء استفاده کرده و نظرات خودشان را به نام آقای نورعلی تابنده ارائه می کنند.

گفتنی است انتشار این بیانیه باعث ناراحتی برخی شیوخ و انتقاد آنها به نحوه مدیریت نورعلی تابنده شده است؛ و بزرگان این فرقه با ایجاد این زمزمه که آقای تابنده توان مدیریت این فرقه را ندارد و عملا تبدیل به یک ماشین امضاء شده است اعتراض خود را نشان داده اند.

منبع: فرقه نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر