ضدیت دژخیمان تکفیری اداره ضاله تکفیری فرق و ادیان با فقر ودرویشی پایان نایافتنی است

خیانت پیشگان خمینی ستیز به قدری رسوا شده اند که دیگر نیازی بر پرده پوشی خط مشی خمینی زدایانه خود نمیبینند.

با اصحاب عرفان و تصوف و سالکان مسالک فقر و درویشی - که مورد حمایت بیقیدوشرط و بیدریغ آیت الله سیدروح الله خمینی بودند- سر دشمنی بیدریغ و بیقید وشرط دارند. حکایتشان همان شجرة الزقوم است که اصلها فی الجحیم و طلعها کروس الشیاطین است.


این خیانت پیشگان تکفیری برای خشنودکردن ایادی بازمانده از نظام ساقط شده پیشین، و با شعار دروغین "امام امام" در ادامه خط مشی "سعیدامامی ساواکی" بیرق افراطیگرایی را بلند میکنند تا زیر سایه آن بهتر بیت المال را به نام اسلام و امام ایلغار کنند و حق الناس را بالابکشند و دریاخواری و زمین خواری و جنگلخواری کنند و قاچاقهای میلیاردمیلیاردی را در کارنامه خویش با وقاحت تمام به ثبت برسانند.


هرجا نشانی از راستی و درستی و صداقت بیابند باشدت برآن میتازند و برای خشنودی همقطاران ساواکی کهنه کار خود و شاگردان بازمانده از مکتب "احمدی رشیدی مطلق"!! ، آیت الله سیدروح الله خمینی و تمام یاران آیت الله سیدروح الله خمینی را انگلیسی خطاب کنند. از این فضاحت بالاتر نیست! اما این خیانت پیشگان تکفیری باکی از بی آبرویی ندارند. بیم ندارند شیء ناداشته را از دست بدهند!

سایت منحط تکفیری موسوم به فرقه نیوز وابسته به یکی از پایگاه های تکفیری فرقه تکفیری فرق و ادیان در خراسان موسوم به موسسه حق پژوهی !! برای ستیزه با حق و حقیقت، اباطیل پوشالی را به عنوان راه اندازی جنگ روانی سرهم میکنند و در سایتهای تکفیری کذائیشان مندرج مینمایند! از جمله مطالب تکفیری زیر است که با نگارش آن، روی"سپاه سیاهپوش سفیانی" را سفید کرده اند!
سوء استفاده سایت مجذوبان نور از قطب 88 ساله دراویش

این بیانیه به خوبی نشان داد که عده ای از ضعف مدیریتی این قطب 88 ساله سوء استفاده کرده و نظرات خودشان را به نام آقای نورعلی تابنده ارائه می کنند.

به گزارش فرقه نیوز، - ۱۳۹۴ پنجشنبه ۶ اسفند سایت مجذوبان نور متعلق به فرقه صوفیه گنابادیه با انتشار بیانیه ای از نورعلی تابنده به لغو کنگره "تجلیل از عرفای خراسان" واکنش نشان داد.این سایت وابسته به سرویس های جاسوسی که کارنامه مشخصی در دشمنی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد با انتشار بیانیه ای مشکوک مدعی شده است که این پیام توسط نورعلی تابنده نوشته شده است.با بررسی این بیانیه کاملا مشخص می شود که این نوشته با بیانیه های قبلی نورعلی تابنده بسیار تفاوت دارد و کاملا روشن است که این بیانیه توسط شخص دیگری نوشته شده است.این بیانیه به خوبی نشان داد که عده ای از ضعف مدیریتی این قطب 88 ساله سوء استفاده کرده و نظرات خودشان را به نام آقای نورعلی تابنده ارائه می کنند. گفتنی است انتشار این بیانیه باعث ناراحتی برخی شیوخ و انتقاد آنها به نحوه مدیریت نورعلی تابنده شده است؛ و بزرگان این فرقه با ایجاد این زمزمه که آقای تابنده توان مدیریت این فرقه را ندارد و عملا تبدیل به یک ماشین امضاء شده است اعتراض خود را نشان داده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر