درد دل پنج ساله پدر شهید محمد مختاری در گفتگو با گزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی"پدر شهید محمد مختاری در پنجمین سال در گذشت جگر گوشه دلبندش در گفتگو با گزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" به اتفاقات و دخالتهای نیروهای امنیتی که در روز مراسم یادبود زنده یاد محمد مختاری برگزار شد سخن میگوید، و در واقع درد و دلی با مخاطبان و شکوه و شکایتی از زورگوییها و بی توجهی های قوه قضائیه ونیروهای امنیتی در مورد رسیدگی و پیگرد پرونده قاتلین فرزندش میکند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر