اعتصاب غذای معترضان به ادامه حبس آقای دکتر طاهری در داخل و خارج کشور

روز گذشته جمعه بیست و سوم بهمن ماه بیش از یک صدنفر از هواداران آقای دکتر محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب سایمنتولوژی و طب مکمل که به قصد تحصن اعتراضی در مرقد آیت الله خمینی گردهم آمده بودند مورد حمله و هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفتند و از صحن مرقد کشان کشان به بیرون منتقل شدند. از آن میان تعدادی بازداشت و زندانی، و عده ای از خانمهای بازداشت شده به صورت انفرادی و تنها در میان بیابانها رها شدند.

در ادامه این حرکت اعتراضی عموم تحصن کنندگان مزبور / در زندان و خارج از زندان/ دست به اعتصاب غذای تر - بطور نامحدود زده - و سایر هواداران نیز از شهرهای مختلف کشور، به منظور ابراز همبستگی و اعلام حمایت از آنها- بنوبه خود دست به اعتصاب غذا زده اند. در عین حال بنا به آخرین گزارشهای دریافتی هم اکنون موج اعتصاب غذا در میان هواداران آقای دکترمحمد علی طاهری به صفحات خارج از کشور نیز امتداد یافته و از شهرهای کانادا و آمریکا خبر میرسد که بطور فزاینده معترضان به ادامه حبس غیرقانونی و غیر انسانی آقای دکتر طاهری، مصممانه و قاطعانه با عزمی جزم و اراده ای آهنین به جمع اعتصاب غذا کنندگان ملحق میشوند.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

برلین- تورنتو- واشنگتن

بیست و چهارم بهمن ماه 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر