توصیه های انتخاباتی مفید ضابطین قوه قضائیه در آستانه انتخابات !!

دست و پا زدن برای خاموش کردن آقای استادمحمدعلی طاهری، و سایر زندانیان مظلوم سیاسی- عقیدتی در سیاهچال اوین برای رونمایی ازمسخ آشکارِ مفهوم "عدالت و امنیت" در امروز و فردای ایران است!

ضابطین قوه قضائیه با روشی که در قبال پیچیده تر کردن پرونده استادمحمدعلی طاهری در آستانه انتخابات های کذائی در پیش گرفته اند، پیام خودرا با صدای بلند به گوش مردم ایران و جهان میرسانند:


بحث برسر اصولگرا و معتدل و اصلاح طلب به کنار. در هرحال ما عزیز شما را بیگناه به سیاهچال میندازیم، و در حالت کما و اغماء کامل یک قوطی عسل را درریه او خالی میکنیم تا دچار "مرگ طبیعی" به دلیل خفگی و بسته شدن راه تنفس شود.

عزیز شما در کوی برزن و خیابان، سواره یا پیاده ممکن است قربانی تصادفهای ساختگی شوند و صدایشان خاموش گردد! ممکن است اتوموبیل سواری شما زیرچرخهای کامیونی که از پشت، سر میرسد و تصادفا ترمزش بریده است!! خُرد و در هم شکسته شود! تصادف است و کاری نمیشود کرد!

حالا بروید و به هر لیستی که میخواهید نظر بیندازید! تصمیم شما خللی درروند کار ما ایجاد نمیکند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر