راه اندازی کمپین نجات ؛ «نهضت جهانی اعتصاب غذای تر» برای آزادی دکتر محمدعلی طاهری


سوشیانت عازمی خواه با گزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" از تحول درماجرای حبس و سجن استاد خود دکتر محمد علی طاهری بعد از انقضای دوران محکومیت ظالمانه اش نکات مهمی را بازگو میکند، و توضیح میدهد که یاران وهواداران وشاگردان دکترمحمدعلی طاهری با اراده کامل در صدد هستند تا احقاق حقوق حقه استاد خود یک لحظه از پای ننشینند، و از تمام مجاری قانونی و غیر خشونت آمیز و مسالمت جویانه استفاده نموده تا هر چه زودتر استادشان از زندان و سیاهچال قرون وسطایی اوین خلاص گردد.

سوشیانت عازمی خواه بیان میکند که درایران و سرتاسر جهان شاگردان و هواداران دکترمحمد علی طاهری در صدد تحصن، اعتصاب غذا و تجمعات خیابانی برای بلند کردن صدای اعتراض نسبت به ادامه حصرغیرقانونی وناعادلانه استاد خود ازجهت بیداری افکارعمومی میباشند وتا زمان آزادی ایشان یک لحظه از پای نخواهند نشست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر