تظاهرات گسترده برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط آقای محمدعلی طاهری در هانوفر آلمان


روزسه شنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۴ خورشیدی آزادیخواهان در اعتراض به ظلمی که به زندانیان سیاسی - عقیدتی بخصوص دکتر محمد علی طاهری.
در سیاهچالهای جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود در مرکز شهر هانوفر المان دست به تجمع اعتراض برای تنویر افکار عمومی مردم جهان زدند 
این تجمع اعتراضی از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، انجمن کرامت و اعضای مجموعه شعور کیهانی در مرکز شهر هانوفر المان برگزار شد. 
شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی با در دست دادن پلاکاردهایی از تصاویر دکترمحمد علی طاهری با نواختن دف ودهل و سر دادن شعار در مرکز شهر هانوفر به بیداری افکار عمومی بین المللی در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر در ایران پرداخته و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکتر محمد علی طاهری شدند. 
برگزارکنندگان این سلسله تظاهرات اعتراضی یادآور شده اند؛ تا آزادی کامل و بدون قید و شرط آقای دکتر محمدعلی طاهری از پای نخواهند نشست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر