مصاحبه آقای زرتشت احمدی راغب با تلویزیون اینترنتی سایبری "دُرّ تی وی"


آقای زرتشت احمدی راغب کنشگر سیاسی - اجتماعی در گفتگو با تلویزیون "دُرّ تی وی" از شرایط وخیم فقدان اصل عدالت محوری در ایران و فشار فزاینده وعنان گسیخته دستگاه هایِ وابسته به قوه قضائیه به فعالان سیاسی - عقیدتی صحبت میکند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر