فعال شدن قارقارک های تکفیری وابسته به فرقه تکفیری "فِرَق و ادیان"


آخوندک تکفیری "انهاری" و باند بیماران روانی مختل المشاعر همدستش مزاج جامعه را به بیماری وسوسه و توطئه  آلوده کرده، و بهداشت معنوی - دینی مملکت را با ویروس توطئه و کینه به مخاطره افکنده اند.


پیروان شیطان که با سلاح تکفیر به شعبه شعبه کردن  و فرقه فرقه کردن جامعه ایران میکوشند و روی فرعون و هامان و جباران تکفیری خدانشناس نفس پرست تاریخ را سفید کرده اند، همچنان  با ناجوانمردی تمام بر طبل خصومت با آقای دکترمحمدعلی طاهری میکوبند و اتهامات نخ نما و مسخره و دروغهای شاخدار را پایه غرضورزی خود مینمایند.


آخوندک تکفیری خدانشناس "انهاری" که از مشاهده عزم جزم و اراده خلل ناپذیر زنان و مردان هم قسم که برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط استاد و آموزگار الهام آفرینشان از سجن شیاطین لعین ملعون برای تحصن و اعتصاب غذا به مرقد آیت الله سیدروح الله خمینی رفته بودند، مانند کفتارِ زخم خورده از مِخلَبِ قَسوره برخود میپیچد، با انتشار عکسهایی از تجمع متحصنین روز بیست و سوم بهمن ماه در مرقد آیت الله سیدروح الله خمینی، بغض و عناد خود را بیرون ریخته است.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر