آغاز اعتصاب غذای مجدد آقای دکتر محمد علی طاهری بنینانگذار مکتب"شعورکیهانی"


دکتر محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب شعور کیهانی از روز شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ اعتصاب غذای نامحدود خود را تا آزادی بی قید و شرط از زندان اوین پس از اتمام ۵ سال محکومیت غیر عادلانه آغاز کرد.

به دلیل ناتوانی قوه قضائیه از فیصله دادن قطعی و نهائی به پرونده ظالمانه آقای دکترمحمدعلی طاهری و پاسکاری این امر میان شعب مختلف دادگاه های انقلاب، و بلاجواب گذاشتن درخواست های مکرر ایشان برای تعیین تکلیف این پرونده، آقای دکترمحمدعلی طاهری بطور نامحدود و تاحصول آزادی بیقیدوشرط خویش از سیاهچال اوین، تصمیم گرفت که از دیروز شنبه دهم بهمن ماه دست به اعتصاب غذا بزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر