دامه تظاهرات زنجیره ای جهت رسیدگی بیدرنگ به وضعیت دکتر محمدعلی طاهری؛ زوریخ

 

داعشی های تکفیری فرقه و ادیان در قم، استفراغِ همپالکیهای خوددرخراسان را قِرقرِه میکنند

سایت تکفیری داعشی موسوم به "ادیان و مذاهب" وابسته به مرکز داعشی تکفیری "اداره فرق و ادیان در قم" رذیلانه و شیطان صفتانه، اباطیل و لاطائلاتی را که سایت تکفیری داعشی موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به مرکز داعشی تکفیری "اداره فرق و ادیان در مشهد" بالا آورده و استفراغ کرده، قرقره میکند!
خمینی ستیزان در بستر خمینی زداییِ معاندت با طریقت فقر و درویشی و مکتب عرفان و تصوف اسلامی- که همیشه مورد حمایت آیت الله سیدروح الله موسوی مصطفوی خمینی متخلص به هندی بود- لگدکوب سمّ ستورانِ تکفیری داعشی شعب گوناگون اداره فرق و ادیان و مزدورانِ بیسواد بیدین وطنفروش این شعب کرده تا به سایتهای یکدیگر در قم و مشهد نان جهالت و رذالت قرض دهند!

به عنوان نمونه یک فقره از تقلبهای شعبه داعشیهای تکفیری قمی که از روی دست شعبه داعشیهای تکفیری مشهدی کِش رفته اند مشاهده میشود:بزرگداشت روز درویش؛ روز درویش بر عاشقان مبارک باد. سوم اسفند ۱۳۹۴ در شهر لندن

ضدیت دژخیمان تکفیری اداره ضاله تکفیری فرق و ادیان با فقر ودرویشی پایان نایافتنی است

خیانت پیشگان خمینی ستیز به قدری رسوا شده اند که دیگر نیازی بر پرده پوشی خط مشی خمینی زدایانه خود نمیبینند.

با اصحاب عرفان و تصوف و سالکان مسالک فقر و درویشی - که مورد حمایت بیقیدوشرط و بیدریغ آیت الله سیدروح الله خمینی بودند- سر دشمنی بیدریغ و بیقید وشرط دارند. حکایتشان همان شجرة الزقوم است که اصلها فی الجحیم و طلعها کروس الشیاطین است.


این خیانت پیشگان تکفیری برای خشنودکردن ایادی بازمانده از نظام ساقط شده پیشین، و با شعار دروغین "امام امام" در ادامه خط مشی "سعیدامامی ساواکی" بیرق افراطیگرایی را بلند میکنند تا زیر سایه آن بهتر بیت المال را به نام اسلام و امام ایلغار کنند و حق الناس را بالابکشند و دریاخواری و زمین خواری و جنگلخواری کنند و قاچاقهای میلیاردمیلیاردی را در کارنامه خویش با وقاحت تمام به ثبت برسانند.


توصیه های انتخاباتی مفید ضابطین قوه قضائیه در آستانه انتخابات !!

دست و پا زدن برای خاموش کردن آقای استادمحمدعلی طاهری، و سایر زندانیان مظلوم سیاسی- عقیدتی در سیاهچال اوین برای رونمایی ازمسخ آشکارِ مفهوم "عدالت و امنیت" در امروز و فردای ایران است!

ضابطین قوه قضائیه با روشی که در قبال پیچیده تر کردن پرونده استادمحمدعلی طاهری در آستانه انتخابات های کذائی در پیش گرفته اند، پیام خودرا با صدای بلند به گوش مردم ایران و جهان میرسانند:

مردم را فرابخوانید تا به این عدالتخوانه رای بدهند! به خاطر تضمین امنیت و عزت نظام!!

خبرگزاری فارس به نقل از سیدمحمودعلیزاده طباطبایی مدعی شد که پس از انقضای دوره محکومیت آقای استاد محمدعلی طاهری و نقض احکام سایر شعب دادگاه ها بنا به تصمیم دیوانعالی کشور، به عوض آزادی بیدرنگ و بیقیدوشرط آقای محمدعلی طاهری، حالا یک شعبه دیگر دادگاه انقلاب تصمیم به عدم ترخیص ایشان گرفته و بر همین اساس نیز قرار بازداشت تازه ای برعلیه آقای طاهری صادر کرده است!

این یعنی عدالت در نظام مدعی اسلام!!

این یعنی حقوق بشر جمهوری اسلامی!!

این یعنی تشویق مردم به مشارکت در ساختن تمدن جدید جهانشمول!! بر مبنای مدل جمهوری اسلامی!!

گفتگوی تلویزیون "دُرّ تی وی" با یکی از شاگردان دکتر طاهری که دراعتصاب غذا به سر میبرد

تظاهرات گسترده برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط آقای محمدعلی طاهری در هانوفر آلمان


روزسه شنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۴ خورشیدی آزادیخواهان در اعتراض به ظلمی که به زندانیان سیاسی - عقیدتی بخصوص دکتر محمد علی طاهری.
در سیاهچالهای جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود در مرکز شهر هانوفر المان دست به تجمع اعتراض برای تنویر افکار عمومی مردم جهان زدند 
این تجمع اعتراضی از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، انجمن کرامت و اعضای مجموعه شعور کیهانی در مرکز شهر هانوفر المان برگزار شد. 
شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی با در دست دادن پلاکاردهایی از تصاویر دکترمحمد علی طاهری با نواختن دف ودهل و سر دادن شعار در مرکز شهر هانوفر به بیداری افکار عمومی بین المللی در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر در ایران پرداخته و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکتر محمد علی طاهری شدند. 
برگزارکنندگان این سلسله تظاهرات اعتراضی یادآور شده اند؛ تا آزادی کامل و بدون قید و شرط آقای دکتر محمدعلی طاهری از پای نخواهند نشست

تظاهرات گسترده برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط آقای محمدعلی طاهری در هانور آلمان

در نظام حاکم بر ایران اهل علم و اهل معارف معنوی را سرکوب و زندان میکنند
در ایران امروز داشتن عقاید غیرخرافی جرم است و  دستگاه قضایی و سیستم ضدمردمی "امنیتی- اطلاعاتی"  به منظور تحکیم سنگر  خرافه گستری،  دانشمندان و عالمان و عارفان را تا حد صدور مجازات مرگ سرکوب میکنند !
گروه وسیعی از هواداران انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در آلمان همراه با اعضای انجمن کرامت و حامیان و هواداران آقای استادمحمدعلی طاهری برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط آقای طاهری و توقف سرکوب سایر شهروندان ایرانی به دلیل داشتن عقاید غیرخرافی، تظاهرات فراگیری در شهر هانور آلمان برپا کردند که مورد توجه مردم قرار گرفته و اسباب بیداری افکارعمومی را فراهم کرد
این تظاهرات بصورت پیوسته تا برآورده شدن حداقل خواسته های آزادیخواهان و انسان دوستان ادامه خواهد داشت

کرم ریزی حقیرانه فرقه تکفیری شیطان پرست "ادیان و فرق" خفاش صفت


جنایتکاران تکفیری فرقه و ادیان جز توطئه ریزیهای تبهکارانه طرحی برای گذران شبانروز تیرهء خود ندارند. از بی آبرویی نیز باکی ندارند، چون در جبلت آنها آبروئی مندمج نشده است. 

خوشحال و دست افشان و پایکوبان از آنند که با کرم ریزی مانع برگزاری کنگره بزرگداشت چهار عارف خراسانی شده اند! خاک برسر این همه شیطان صفتی تکفیری!

این تاریکی پرستان تکفیری سیاهدل، اسلام ستیز خمینی زدا هستند.

سایت کافر تکفیری ضاله موسوم به "فرقه نیوز"!! وابسته به فرقه تکفیری "ادیان و فرق" در مقاله متعفن زیر عنوان "هدف اصلی برگزاری همایش "تجلیل از عرفای خراسان" مینویسد:


گرامی باد روز سوم اسفندماه ، روز جهانی درویش

بیانیه جناب آقای دکترنورعلی تابنده قطب طریقت عرفانی و معنوی و صوفیانه "شاه نعمت الله ولی" به مناسبت سوم اسفند،روز جهانی درویش

اعتصاب غذای خشک آقای استادمحمدعلی طاهری و سرکوب حامیان آقای طاهریگروهی از شاگردان آقای محمد علی طاهری در پی بی خبری و نگرانی از وضعیت وی، به طور خودجوش و بدون اعلام عمومی، شب گذشتهدر مقابل زندان اوین گرد هم آمدند. این اجتماع توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد.

گفته می شود آقای طاهری در روزهای یکشنبه، اجازه تماس با خانواده را داشته، در پی عدم تحقق این امر، امروز یکشنبه، نگرانی ها نسبت به سلامت وی شدت یافته و این احتمال وجود دارد که آقای طاهری برای دومین بار طی دوهفته اخیر، بر اثر اعتصاب غذای خشک به کما رفته باشد.

تحولات میدانی پیرامون نشست "اصلاح طلبی" و لیست کاندیداها در گفتگوی "دُرّ تی وی" با دکترمهدی خزعلی

آغاز فاز جديد حركت دكترمحمد نوريزاد، آزايخواه ثابت قدم درمصاحبه با "دُرّ تی وی"

نگرانی برای سلامتی جان آقای دکترمحمدعلی طاهری بالا میگیرد

جان محمدعلی طاهری به شدت درخطر است

آقای دکتر محمدعلی طاهری در ادامه اعتصاب غذای طولانی مدت تر، که اکنون تبدیل به اعتصاب غذای خشک کامل شده است، بسیار ضعیف گشته و همین امر اسباب نگرانی حامیان و دوستداران او را برانگیخته است.

از جانب دیگر درهمین راستا سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان اقدام به صدور یک بیانیه "اقدام عمل اضطراری" برای نجات جان آقای دکترمحمدعلی طاهری نموده است.

میدان ترافالگار لندن؛ تظاهرات در حمایت از حقوق زندانیان سیاسی - عقیدتی

در چهارگوشه جهان مبتلایان به "اسکیزوفرنی پارانویید" را توسط متخصصان روان درمان تسکین و تعادل میبخشند

اما در ایران آنها را به گذراندن کنکور پذیرش در "اداره تکفیری فرق و ادیان" فرامیخوانند و نامتعادلترین و روانپریش ترین آنها را به استخدام اداره تکفیری فرق و ادیان درمی آورند.از زمره این جماعت بیمار روانی، یکی نیز همین محمدرضا انهاری است که در شعبه ای از شعب اداره تکفیری فرق و ادیان برعلیه مکتب سایمنتولوژِی و اسلوب فرارواندرمانی فعال است و زیر چتر موسسه بهداشت معنوی ستاد و کانال "نجات از حلقه" راه اندازی کرده و پرونده سازی و اتهام زنیهای مذبوحانه میکند و با رجس حقارت خود قضات دادگاه های انقلاب را مترشح کرده و قوه قضائیه را که باید حافظ عدالت باشد به حقارت توصیف ناپذیر تقلیل داده است.

میزگرد «شرایط اقلیت‌ها و دگراندیشان در ایران»

به موازات تلاشهای"خبره های" نگهبان نظام برای مهندسی بهینه " گرم کردن تنور صندوقها"

شیطان پرستان وابسته به فرقه تکفیری اداره فرق و ادیان دست از گلوی استاد محمدعلی طاهری بر نمیکشند!


جنگیران کهنه پرست فرقه تکفیری اداره فرق و ادیان در عصر مدرن با نعل وارونه زدن، انواع اتهامها را به استادمحمدعلی طاهری بسته اند و با دست و پازدنهای شیطانی کوشیده اند تا آنجا بر غلظت دروغگویی بیفزایند تا حداقل خودشان دروغ خودشان را باور کنند.

از روز جمعه ٣٠ بهمن ٩٤، استاد محمد علی طاهری وارد اعتصاب غذای خشک شده است

از دیروز جمعه ٣٠ بهمن ٩٤، آقای دکترمحمد علی طاهری وارد اعتصاب غذای خشک شده است. 

به گزارش خبرنگار "حلقه حامیان طاهری" استاد دکترمحمد علی طاهری در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی خود، پس از بیست روز اعتصاب غذای تر از روز جمعه ۳۰ بهمن ماه، مجددا وارد فاز دوم "اعتصاب غذای خشک" شد.

این در حالی است که او هفته گذشته به دلیل ورود در فاز اول "اعتصاب غذاي خشك"خود به بیمارستان منتقل شد و نگرانی برای وخامت حال وی شدت گرفت.

اسم رمز «نه به فقه داعشی» یا «نه به مثلث جیم»

اقاریر مسلم باند خمینی زدا، به ستیزه با میراث آیت الله سیدروح الله خمینی به بهانه انگلیسی ستیزی!


خط غالب بر سایت رجانیوز خط خمینی زدایی است از طریق استفاده از ترفند خزیدن به زیرعبای دفاع از رهبری

دفاع از رهبری ترفندی برای استتار نیات شوم خمینی زدایانه

یک دریا قطره ؛ مبحث چهار: «قلب، نقطهء مرکزیِ بازیابیِ خویش»

آغاز اعتصاب غذای مجدد عیسی سحرخیز در گفتگو با مهدی سحرخیز

مصاحبه آقای زرتشت احمدی راغب با تلویزیون اینترنتی سایبری "دُرّ تی وی"


آقای زرتشت احمدی راغب کنشگر سیاسی - اجتماعی در گفتگو با تلویزیون "دُرّ تی وی" از شرایط وخیم فقدان اصل عدالت محوری در ایران و فشار فزاینده وعنان گسیخته دستگاه هایِ وابسته به قوه قضائیه به فعالان سیاسی - عقیدتی صحبت میکند

انتشار خبر سراپا کذب سایت "اطلاعاتی بسیجی" تسنیم درباره وضعیت پرونده استاد طاهری

سید محمود علیزاده‌طباطبایی با اعلام این خبر گفت که 18 بهمن امسال، پنج سال حبس موکلش پایان یافته اما هنوز شعبه بازپرسی به درخواست وی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت و صدور وثیقه پاسخی نداده است.

وکیل مدافع طاهری با بیان اینکه بحث اعدام طاهری با حکمی که شعبه دیوان عالی کشور صادر کرده، به طور کامل منتفی شده است افزود: اتهام طاهری در حال حاضر در حد دخالت در امر پزشکی است که پیشتر در این ارتباط محکوم شده و محکومیت خود را تحمل کرده است.

سرکوب شدید و بازداشت شاگردان دکترمحمدعلی طاهری در مرقد آیت الله خمینی


پس از آنکه برخلاف تمام وعده های وکلای دکتر محمدعلی طاهری و ایشان پس از اتمام دوران محکومیت پنجساله ناعادلانه از زندان آزاد نشدند ، دست به اعتصاب غذای خشک زدند. 

ایشان بدلیل وخامت حال جسمانی ۱۹ و ۲۰ بهمن ۹۴ در بیمارستان بقیه الله بستری بودند ، مأموران امنیتی از درج این خبر به بیرون از زندان جلوگیری کردند و این خبر برای چند روزی پنهان ماند. اما پس از اینکه اعضای مجموعه شعور کیهانی و شاگردان دکتر محمد علی طاهری از این خبر مطلع شدند تجمعات اعتراضی ، تحصن ها و اعصاب غذای خودشان را پس از تجمع روبروی منزل دکتر طاهری - ۱۸ بهمن ماه - به امید آزادی ایشان از زندان آغاز کردند تا آنکه سرانجام پس از اطلاع از عدم استخلاص ایشان از زندان اولین تحصن خود را از ۲۳ بهمن ماه در مرقد آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی شکل گرفت که این تحصن با خشونت شدید مورد سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفت.

درد دل پنج ساله پدر شهید محمد مختاری در گفتگو با گزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی"پدر شهید محمد مختاری در پنجمین سال در گذشت جگر گوشه دلبندش در گفتگو با گزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" به اتفاقات و دخالتهای نیروهای امنیتی که در روز مراسم یادبود زنده یاد محمد مختاری برگزار شد سخن میگوید، و در واقع درد و دلی با مخاطبان و شکوه و شکایتی از زورگوییها و بی توجهی های قوه قضائیه ونیروهای امنیتی در مورد رسیدگی و پیگرد پرونده قاتلین فرزندش میکند.

راه اندازی کمپین نجات ؛ «نهضت جهانی اعتصاب غذای تر» برای آزادی دکتر محمدعلی طاهری


سوشیانت عازمی خواه با گزارشگر تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" از تحول درماجرای حبس و سجن استاد خود دکتر محمد علی طاهری بعد از انقضای دوران محکومیت ظالمانه اش نکات مهمی را بازگو میکند، و توضیح میدهد که یاران وهواداران وشاگردان دکترمحمدعلی طاهری با اراده کامل در صدد هستند تا احقاق حقوق حقه استاد خود یک لحظه از پای ننشینند، و از تمام مجاری قانونی و غیر خشونت آمیز و مسالمت جویانه استفاده نموده تا هر چه زودتر استادشان از زندان و سیاهچال قرون وسطایی اوین خلاص گردد.

سوشیانت عازمی خواه بیان میکند که درایران و سرتاسر جهان شاگردان و هواداران دکترمحمد علی طاهری در صدد تحصن، اعتصاب غذا و تجمعات خیابانی برای بلند کردن صدای اعتراض نسبت به ادامه حصرغیرقانونی وناعادلانه استاد خود ازجهت بیداری افکارعمومی میباشند وتا زمان آزادی ایشان یک لحظه از پای نخواهند نشست.

فعال شدن قارقارک های تکفیری وابسته به فرقه تکفیری "فِرَق و ادیان"


آخوندک تکفیری "انهاری" و باند بیماران روانی مختل المشاعر همدستش مزاج جامعه را به بیماری وسوسه و توطئه  آلوده کرده، و بهداشت معنوی - دینی مملکت را با ویروس توطئه و کینه به مخاطره افکنده اند.


پیروان شیطان که با سلاح تکفیر به شعبه شعبه کردن  و فرقه فرقه کردن جامعه ایران میکوشند و روی فرعون و هامان و جباران تکفیری خدانشناس نفس پرست تاریخ را سفید کرده اند، همچنان  با ناجوانمردی تمام بر طبل خصومت با آقای دکترمحمدعلی طاهری میکوبند و اتهامات نخ نما و مسخره و دروغهای شاخدار را پایه غرضورزی خود مینمایند.


آخوندک تکفیری خدانشناس "انهاری" که از مشاهده عزم جزم و اراده خلل ناپذیر زنان و مردان هم قسم که برای آزادی بیدرنگ و بیقید و شرط استاد و آموزگار الهام آفرینشان از سجن شیاطین لعین ملعون برای تحصن و اعتصاب غذا به مرقد آیت الله سیدروح الله خمینی رفته بودند، مانند کفتارِ زخم خورده از مِخلَبِ قَسوره برخود میپیچد، با انتشار عکسهایی از تجمع متحصنین روز بیست و سوم بهمن ماه در مرقد آیت الله سیدروح الله خمینی، بغض و عناد خود را بیرون ریخته است.
اعتصاب غذای معترضان به ادامه حبس آقای دکتر طاهری در داخل و خارج کشور

روز گذشته جمعه بیست و سوم بهمن ماه بیش از یک صدنفر از هواداران آقای دکتر محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب سایمنتولوژی و طب مکمل که به قصد تحصن اعتراضی در مرقد آیت الله خمینی گردهم آمده بودند مورد حمله و هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفتند و از صحن مرقد کشان کشان به بیرون منتقل شدند. از آن میان تعدادی بازداشت و زندانی، و عده ای از خانمهای بازداشت شده به صورت انفرادی و تنها در میان بیابانها رها شدند.

در ادامه این حرکت اعتراضی عموم تحصن کنندگان مزبور / در زندان و خارج از زندان/ دست به اعتصاب غذای تر - بطور نامحدود زده - و سایر هواداران نیز از شهرهای مختلف کشور، به منظور ابراز همبستگی و اعلام حمایت از آنها- بنوبه خود دست به اعتصاب غذا زده اند. در عین حال بنا به آخرین گزارشهای دریافتی هم اکنون موج اعتصاب غذا در میان هواداران آقای دکترمحمد علی طاهری به صفحات خارج از کشور نیز امتداد یافته و از شهرهای کانادا و آمریکا خبر میرسد که بطور فزاینده معترضان به ادامه حبس غیرقانونی و غیر انسانی آقای دکتر طاهری، مصممانه و قاطعانه با عزمی جزم و اراده ای آهنین به جمع اعتصاب غذا کنندگان ملحق میشوند.

خرد پیشه کنید و ازخصومت با استاد طاهری دست بردارید

بیانیه مطبوعاتی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر


کارزار اعتراض و اعتصاب غذا در اعتراض به ادامه سجن غیرقانونی آقای دکتر محمدعلی طاهری بنیانگذار طب مکمل و سایمنتولوژی

روز 23 بهمن تیمی از انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ملاقاتهایی را در پارلمان اروپا با اعضای پارلمان در ارتباط با حوادث اخیردر ارتباط با دکتر محمد علی طاهری و سرکوب وحشیانه شاگردان و هواداران ایشان در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند.

بررسی برنامه اتاق خبر شبکه من و تو با نگاهی به تکنیک‌های فرم و محتوا

بررسی برنامه اتاق خبر شبکه من و تو با نگاهی به تکنیک‌های فرم و محتوا


تحلیل اتاق فکر مرکز تکفیری موسوم به دیده بان سنتر وابسته به مرکز تکفیری موسوم به اداره فرق و ادیان از فعالیتهای تلویزیون "من و تو"

ارائه گزارش وضعیت وخیم دکتر طاهری به گزارشگران سازمان ملل متحد در گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم

گفتگوی اختصاصی "دُرّ تی وی" با دکتر حسن نایب هاشم از مسئولان انجمن"سود ویند"

بیانیه مطبوعاتی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

به اطلاع افکار عمومی و مدافعان حقوق بشر و انسان دوستان ایران و جهان میرساند.

به قرار آخرین گزارش های منتشره پیرامون وضعیت استاد دکترمحمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب سامنتولوژی و طب مکمل، استاد پس از طی پنج سال دوران حبس ناعادلانه، همچنان محروم از آزادی است و بازجویان خدا نشناس -که مسئول رکود پروسه آزادی بیدرنگ ایشان از سجن و حبس سیاهچال اوین میباشند- با اعمال مکرر فشارهای روانی و شکنجه های فوق طاقت روحی، استاد را به نقطه ای رسانده اند که ایشان برای بلند کردن صدای اعتراض خود دست به اعتصاب غذای کامل زده و به علت تحمل چندین روز اعتصاب غذای خشک به نقاهت بسیار شدید مبتلا شده و مسئولان سیاهچال اوین به ناچار استاد محمدعلی طاهری را به بیمارستان بقیة الله الاعظم انتقال داده و در بخش مراقبتهای ویژه بستری کرده اند.

حرص و هراس فرقهء تکفیریهای "فرق و ادیانی" از بزرگداشت عارفان خراسانی


عرفان ستیزان خمینی زدای تکفیری که لیدر و پیشوایشان سعید امامی بوده و هست، یعنی همان جانورانی که و جز به چپاول بیت المال برای راه اندازی گردهماییهای مسخره و ناهنجار و بیمحتوای تکراری - زیر عنوان تحجر و اسلام آمریکایی-  و انتشار نشریات "دوپولی بدون مخاطب و بدون خواننده" دغدغه دیگری ندارند، و زیر سیطره دیو نفس و شیطان درونی یک لحظه از توطئه و ایجاد تفرقه با سلاح تکفیر غفلت نمیورزند، از استماع خبر برگزاری کنگره بزرگداشت عرفای خراسان وحشت زده و برآشفته شده اند!

اخبار این آشفتگی و بیچارگی که از نهاد تکفیری این آدم نماهای دیوسیرت تکفیری میجوشد به نقل از سایت تکفیری بیچاره فرقه نیوز از زیرمجموعه های اداره تکفیری فرق و ادیان به شرح زیر است:

با کنار زدن آیت خمینی جوان، آخرین مرحله از کودتای خزنده خمینی زدایی به فعلیت رسید

هفده روز مانده به کارناوال موسوم به "انتخابات"!! لیست شورای نگهبان نهایی شد

با نهایی شدن لیست شورای نگهبان، آخرین کورسوی امید به حضور آیت الله خمینی جوان خاموش شد و سایه سیاه سرخوردگی، تجدیدمیثاقگران با "خط امام" را به دلسردی کامل دچار کرد!

اکنون مهندسان انتخابات برای 22 بهمن و انتخابات هفتم اسفند برروی شرکت عراقی ها و افغان ها و سایر مهاجران و پناهجویان حساب باز کرده اند، چون مردم ایران خود را بازیچه این بازیگران ضد خلقی قرار نمیدهند!


حرص و هراس فرقهء تکفیریهای "فرق و ادیانی" از بزرگداشت عارفان خراسانی


عرفان ستیزان خمینی زدای تکفیری که لیدر و پیشوایشان سعید امامی بوده و هست، یعنی همان جانورانی که و جز به چپاول بیت المال برای راه اندازی گردهماییهای مسخره و ناهنجار و بیمحتوای تکراری - زیر عنوان تحجر و اسلام آمریکایی-  و انتشار نشریات "دوپولی بدون مخاطب و بدون خواننده" دغدغه دیگری ندارند، و زیر سیطره دیو نفس و شیطان درونی یک لحظه از توطئه و ایجاد تفرقه با سلاح تکفیر غفلت نمیورزند، از استماع خبر برگزاری کنگره بزرگداشت عرفای خراسان وحشت زده و برآشفته شده اند!

اخبار این آشفتگی و بیچارگی که از نهاد تکفیری این آدم نماهای دیوسیرت تکفیری میجوشد به نقل از سایت تکفیری بیچاره فرقه نیوز از زیرمجموعه های اداره تکفیری فرق و ادیان به شرح زیر است:

حجت الاسلام های کرمان از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مفسدفی الارض نام میبرند

و خواهان به محاکمه کشیدن او در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام افساد فی الارض هستند.

در بستر خمینی زدایی و حذف نزدیکترین یاران آیت الله سیدروح الله خمینی، برای خوشایند رهبر، پس از پسر(مهدی هاشمی)، اینک نوبت پدر (آیت الله علی اکبرهاشمی رفسنجانی) است!

برخی آخوندها روز جمعه ۱۶ بهمن ۹۴ در نمازجمعه شهرستان شهربابک استان کرمان دست به اقدامی بی‌سابقه علیه رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام زدند.


سایت تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، «انار پرس» از رسانه‌های محلی کرمان در این‌باره نوشت: این آخوندها با حضور در محل برگزاری نماز جمعه و قرار گرفتن جلوی جایگاه امام جمعه، پارچه‌نوشته‌ای را رو به نمازگزاران گرفتند که در آن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان «مفسد فی‌الارض» معرفی شده بود.

کنفرانس «انقلابی علیه افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی» 18 بهمن‌ماه، در مرکز اسلامی لندن

ظاهرپرویز رئیس انجمن اسلای بریتانیا اقدام به برپایی کنفرانسی با عنوان «انقلابی علیه افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی» در انگلیس کرد.

کنفرانسی با عنوان «انقلابی علیه افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی» دیروز، 18 بهمن‌ماه، در مرکز اسلامی انگلیس در لندن برگزار شد.

به گزارش فرقه نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز اسلامی انگلیس، این کنفرانس به مناسبت سی‌و‌هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران برگزار شد و در آن علاوه بر ارائه چهار سخنرانی، دو فیلم مستند درباره تاریخ انقلاب اسلامی و نقش اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران به نمایش درآمد.

دزدان بیت المال و شیطان پرستان تکفیری اداره فرق و ادیان اینگونه به ایلغار حق الناس مشغولند

باند مافیایی تکفیری خمینی ستیز و خمینی زدا، که دم و دنبالچه های سعید امامی هستند و بر اداره تکفیری فرق و ادیان سیطره کامل یافته اند، هر روز با شعبده جدیدی بودجه ای را به سیاهکاریها و گسترش فرقه شیطان پرست خود اختصاص داده و بخشی از بیت المال را و حقوق مسلم مسلمانان را با این ترفند شیطانی بالا میکشند. بجایی این که با مدیریت صحیح راهی برای رفع فقر و فاقه و محرومیت قشر عظیم هموطنان مستضعف ما از طریق تقسیم صحیح ثروت اجتماعی ببیابند، فقط به راه های بدیع و بدعت امیز برای چپاول بیت المال و ایجاد تفرقه در جامعه می اندیشند.


این فرقه مافیایی شیاطین تکفیری بدتر از داعشی که به شقه شقه کردن جامعه ایران سرگرمند، با کمال وقاحت هموطنان را با اقسام برچسبها متهم کرده و برای اجرای این نیت شوم تکفیری خود نشریه تخصصی تکفیری هم !! منتشر مینمایند تا به عنوان راهکار راهبردی!! بین مدیران اجرایی و نهادهای تصمیمگیر و تصمیم ساز مملکت توزیع شود.

گفتگو با آقایان محمدنوریزاد و دکترمحمدملکی بنیانگذاران نهضت اجتماعی "زباله زدائی" - جمعه ۱۶ بهمن ۹۴

«پارلمان اروپا» چهره ای برای حقوق بشر در ایران ؛ چهارمین روز اعتصاب غذای مجدد دکتر طاهری


جنبش چهره ای برای حقوق بشر در ایران مقابل پارلمان اروپا در چهارمین روز اعتصاب غذای مجدد دکتر طاهری

همایش بین‌المللی «حقوق اقلیت‌های دینی در جهان اسلام» در مراکش

همایش بین‌المللی «حقوق اقلیت‌های دینی در جهان اسلام»، به‌ همت وزارت اوقاف و امور اسلامی مراکش، پنجم تا هفتم بهمن‌ماه سال جاری در این کشور برگزار می‌شود.

منبع: ایکنا به نقل از خبرگزاری بین‌المللی اسلامی(اینا)، همایش بین‌المللی «حقوق اقلیت‌های دینی در جهان اسلام؛ چارچوب قانونی و دعوت به ابتکار عمل» به‌ همت وزارت اوقاف و اموراسلامی مراکش و با همکاری «انجمن تقویت صلح در جوامع مسلمان» امارات برگزار خواهد شد.این همایش با نظارت ملک محمد ششم،‌ پادشاه مراکش برگزار می‌شود و جمعی از اساتید، کارشناسان و رهبران دینی جهان در آن حضور می‌یابند.

آغاز اعتصاب غذای مجدد آقای دکتر محمد علی طاهری بنینانگذار مکتب"شعورکیهانی"


دکتر محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب شعور کیهانی از روز شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ اعتصاب غذای نامحدود خود را تا آزادی بی قید و شرط از زندان اوین پس از اتمام ۵ سال محکومیت غیر عادلانه آغاز کرد.

به دلیل ناتوانی قوه قضائیه از فیصله دادن قطعی و نهائی به پرونده ظالمانه آقای دکترمحمدعلی طاهری و پاسکاری این امر میان شعب مختلف دادگاه های انقلاب، و بلاجواب گذاشتن درخواست های مکرر ایشان برای تعیین تکلیف این پرونده، آقای دکترمحمدعلی طاهری بطور نامحدود و تاحصول آزادی بیقیدوشرط خویش از سیاهچال اوین، تصمیم گرفت که از دیروز شنبه دهم بهمن ماه دست به اعتصاب غذا بزند.

حکایتی از طاوس باغ بهشت آسا به نقل از شیخ اشراق