اظهار لحیه هتاکانهء بیسوادهای ضاله منحرف جمع شده در اداره تکفیری فرق و ادیان


توله آخوندک های تکفیری داعش کردار که در ایجاد تفرقه و تشعب در ایران فعالیتهای زیادی دارند و با نفوذ در اداره فرق و ادیان و تسخیر  این مرکز از حاشیه امن برخوردارند، با نوشتن هرروزه اراجیف برگهای نوینی به کارنامه سیاه خود میفزایند.


دستپخت آخرشان نوشته هتاکانه و اهانت آمیز این باندتکفیری و نفهم است که مرغ پخته را در دیگ غذا به خنده میندازد. واقعا باید به این محفل حمقاء مدال افتخار بلاهت تقدیم کرد !

ادعای خاتمیت اقطاب در فرقه صوفیه!یکی از اعضای فرقه سیاسی صوفیه که سابقه توجیه بدعت سازی های فرقه سیاسی صوفیه را در کارنامه خود دارد برای اقطاب این فرقه مقام خاتمیت قائل شد! فرقه نیوز- بخش صوفیه و دراویش-سجاد تنها: یکی از اعضای فرقه سیاسی صوفیه که سابقه توجیه بدعت سازی های فرقه سیاسی صوفیه را در کارنامه خود دارد برای اقطاب این فرقه مقام خاتمیت قائل شد!این نویسنده هتاک در احوال و مقامات بزرگان به اصطلاح طریقت تصوف و عرفان می نویسد: دیگران هم به تبع رسول خدا (ص) می‌توانند به مقام خاتمیت دست یابند.[۱]سلطان علیشاه موسس فرقه سیاسی صوفیه نیز در اجازه قطبیت فرزند خود می‌نویسد: پوشیده نماند که هر یک از اولیای زمان حیات خود و در زمان مرگشان جانشین می‌خواهند که رشته دعوت قطع نشود و حکم (یا ایها الرسول) جاری باشد! (۲) این در حالی است که خداوند در آیه 47 سوره احزاب می فرماید: «ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما» محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست؛ ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است، و خداوند به همه چیز آگاه است.»
پی نوشت:
۱-تصوف و عرفان از دیدگاه علمای متاخر شیعه،  صفحه ۱۴۷

۲-صالحیه جلد ۲ صفحه ۳۴۶

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر