فرقه ضاله تکفیری تفرقه افکن موسوم به "اداره تکفیری فرق و ادیان"

برای اجرای پروژه شیطانی تحریف شخصیت آیت الله سیدروح الله خمینی، میکوشد دست به دامن "آیت الله علامه سیدمحمدحسین طیاطبایی" بشود!!!


اباطیل بیسر و ته و اراجیف سایت تکفیری موسوم به "فرقه نیوز" وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان تحت چتر امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به شرح زیر است.متوسل شدن فرقه صوفیه گنابادیه به فرقه شوشتریه

فرقه گنابادیه در حالی برای صوفی خواندن علامه طباطبایی به فرقه شوشتریه متوسل می شود که بزرگان و اقطاب این فرقه، فرقه های دیگر تصوف را رد کرده و فقط خود را برحق می داند.

فرقه نیوز-بخش تصوف_سجاد تنها - ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۸ آذر: فرقه سیاسی صوفیه برای جذب جوانان و علاقه مندان به عرفان ناب اسلامی روش‌های مختلفی را اتخاذ کرده است که یکی از نخ نماترین آنها انتصاب بزرگان و چهره‌های محبوب عرفانی به این فرقه است. این فرقه با تحریف شخصیت علامه طباطبایی و شهید مطهری به نوعی آن‌ها را صوفی و پیرو مکتب تصوف دانسته‌اند.برای نمونه نورعلی تابنده قطب کنونی و یوسف مردانی شیخ کرج شهید مطهری را به واسطه دیدگاه‌های عارفانه‌اش صوفی و علامه طباطبایی را پیرو مکتب تصوف می‌دانند!در این بین یکی از فقرای دست به قلم فرقه صوفیه که سابقه توجیه بدعت سازی‌های این فرقه را در کارنامه اش دارد این بار برای توجیه سلوک پوشالی این فرقه، علامه طباطبایی را جزو یکی از شیوخ فرقه شوشتریه! معرفی می‌کند:"برای استشهاد غزل زیبایی از مرحوم آیت الله علامه طباطبایی می‌اورد و به این ترتیب اشاره‌ای روشن و گویا به سلوک عملی علامه طباطبایی که از مشایخ طریقتی طریقه شوشتریه بوده‌اند می‌کند: مهرخوبان دل و دین از همه...." (۱)نکته جالب این توجیه آن است که از زبان شهید مطهری آغاز شده و در ادامه مولف برای معرفی علامه به عنوان یکی از شیوخ فرقه شوشتریه فقط به یک شعر استناد می‌کند آن هم شعری که در آن هیچ اسم و نشانه‌ای از تصوف دیده نمی‌شود!توجیه مضحک این مولف در صوفی بودن علامه طباطبایی به قدری ناشیانه است که نیازی به رد آن دیده نمی‌شود زیرا اگر بر فرض محال وی را جزو یکی از شیوخ شوشتریه بدانیم باز دردی از عرفان سیاسی صوفیه دوا نمی‌شود چون با استناد به منابع خود فرقه گنابادیه این امر مردود و غیر قابل ارزش است.محبوبعلیشاه یکی از اقطاب این فرقه در کتاب خورشید تابنده تنها یک فرقه از صوفیه را حق می‌داند و بیان می‌کند:سید حیدر آملی همین مطلب را در کتاب جامع الاسرارص۴۱ عنوان کرده و می‌گوید: اگر گفته شود که صوفیه در طریق اهل سنت و اصول و قواعد ایشان هستند پس چگونه ایشان را شیعه حقیقی می‌دانی؟ در پاسخ آن گوییم: اگرچه صوفیه فرقه‌های زیادی همانند شیعه هستند ولی فرقه حقه از ایشان یک فرقه است (2)حتی سلطان حسین تابنده در رساله رفع شبهات در رد اخبار مذمت صوفیه آن‌ها را مختص فرقه‌های مختلف می‌داند و بیان می‌کند فرقه حقه صوفیه که‌‌ همان فرقه گنابادیه است از این امر مستثناء است و شامل این احادیث نمی‌شود چون تنها فرقه حقه تصوف و عرفان است (3)فرقه گنابادیه در حالی برای صوفی خواندن علامه طباطبایی به فرقه شوشتریه متوسل می شود که بزرگان و اقطاب این فرقه، فرقه های دیگر تصوف را رد کرده و فقط خود را برحق می داند.

پی نوشت:

۱-تصوف و عرفان از دیدگاه علمای متاخر شیعه صفحه ۲۰۷ انتشارات ضامن آهو

2-خورشید تابنده تالیف علی تابنده (محبوبعلیشاه) صفحه ۲۴، تهران انتشارات حقیقت

3-رجوع شود به رساله رفع شبهات ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﻴﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪه (رﺿﺎ ﻋﻠﻴﺸﺎه) صفحه ۵۳ الی ۶۲، اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻘﻴﻘﺖ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر