نظر نهایی دیوانعالی کشور در مورد نقض بلآرجاع و مستدل و قاطع حکم بدوی اعدام آقای دکترمحمدعلی طاهری


در مصاحبه با تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی با اطمینان خاطر کامل اظهار داشت که حکم اعدام آقای دکتر محمدعلی طاهری به طور کامل نقض بلاارجاع شده و قضات محترم دیوانعالی کشور در این مورد با قاطعیت و عطف به قانون نظرداده اند. آقای سیدمحمودعلیزاده طباطبایی همچنین یادآور شد که در مورد برخی از جوانب که پرونده مفتوح و غیرکامل بوده، بجهت رفع نقص به شعبه صادر کننده بازگردانده شده، تا پس از رفع نقص در موردمفتوح که ارتباطی به مقوله مورد اشاره در حکم بدوی اعدام ندارد، حکم نهایی مبتنی بر ختم پایان محکومیت آقای دکترمحمدعلی طاهری صادر گردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر