"شعور کیهانی" و "بی شعوری کیهانی ها"..قسمت دوّم


شعور کیهانی" و "بی شعوری کیهانی ها".قسمت دوّم
چگونگی پرونده سازیهای نیروهای امنیتی بر علیه یک "نیوساینتیست ایرانی" که به دلیل به رسمیت شناخته شدن کشف قانونمندی علمی نوین، و اختراع روش فرارواندرمانی جدید و بدیع ، توسط محافل علمی کشورهای دیگر به دریافت جوایز و عناوین علمی مفتخر شده است، اما در کشور خودش توسط یک عده بیسواد خرافه پرست متهم به "بدعت"!! شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر