شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴ ؛ «دُرّ تی وی» همراه با مبارزان نستوه راه آزادی در شنبه های اعتراضی


شبکه تلویزیون دُرّ تی وی هر هفته گزارشی تفصیلی از راهپیمایی اعتراضی «شنبه های اعتراضی» همراه با مبارزان نستوه راه آزادی تهیه و برای اطلاع هموطنان در شبکه های بین المللی منتشر میسازد. در ادامه توجه شما را به گزارشی در این باره به روایت محمد نوری زاد ، خانم علی شناس مادر یکی از زندانیان سیاسی و دکتر محمد ملکی جلب می کنیم :

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر