تظاهرات برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی و آقای طاهری - برلینروز شنبه بعدازظهر حلقهء جدیدی از زنجیرهء عظیم و جهانی "تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ دنیا" - برای بیداری افکار عمومی بین المللی- در شهر برلین برگزار شد و در اثنای آن اعلام شد که هواداران حقوق بشر و حامیان حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی به حرکتهای اعتراضی خود تا خلاصی عموم عزیزان در بند ادامه خواهد داد، و درصورت ضرورت به تحصن و اعتصاب غذا در مقابل اماکن دولتی روی خواهند آورد. خانم سهیلا هادی پور و آقای هلموت قابل از اعضای مکتب "شعور کیهانی" و "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" و همچنین هواداران "انجمن کرامت" در گفتگو با خبرنگار تلویزیون اینترنتی سایبری "دُرّ تی وی" از خواسته ها و اهداف برگزاری و شرکت در این تظاهرات مطالبی اظهار داشتند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر