گفتگوی آقای دکتر محمد ملکی و آقای محمدنوریزاد با "دُرّ تی وی" در شنبه های اعتراض ۷ آذر۱۳۹۴


تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" تقدیم میکند: گفتگو با آقای دکتر محمد ملکی و آقای محمدنوریزاد در رابطه با حضور این دو شخصیت نستوه و بزرگوار در برابر زندان اوین و نحوه تعامل نیروهای امنیتی از روی وحشت و هراس از گردهمائی مردم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر