عبرت تاریخ: توجه خاص ملوکانه به ناصرمکارم شیرازی و جایزه تشویقی

ناصرمکارم شیرازی در سال 1334 از دست ملوکانهء محمدرضاشاه پهلوی موفق به اخذ "جایزه سلطنتی" برای نگارش یک داستان خیالی شد! روزنامه اطلاعات در صفحه 14 زیر عنوان "بهترین آثار قلمی سال1334 برندگان جایزه سلطنتی کتاب پس از شرفیابی ملوکانه را به خوانندگان خود معرفی کرده، و مصاحبه ای نیز با ناصرمکارم شیرازی به انجام رسانده است.

بازخوانی تاریخ/ اعلیحضرت از آقای مکارم شیرازی سؤال فرمودند که «شما از کجا به این فکر افتادید؟»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر