آقای پرفسورمحمدعلی طاهری پس از هفتاد روز به اعتصاب غذای خود نقطه پایان نهاد

امروز درملاقات خانوادگی در زندان اوین، آقای دکترمحمدعلی طاهری در حضور همسرخود با تناول چند لقمه غذا به اعتصاب غذای هفتاد روزه اش پایان داد. 

خانم زینب طاهری وکیل آقای دکترمحمدعلی طاهری در گفتگو با گزارشگر تلویزیون سایبری بین المللی "در تی وی" اظهار داشت که امروز آقای دکتر طاهری به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

خانم زینب طاهری همچنین اضافه کرد که پرونده آقای طاهری به دیوانعالی کشور انتقال یافته و به ثبت رسیده و موکل ایشان در انتظار تعیین شعبه صاحب صلاحیت برای رسیدگی به فرجامخواهی ایشان میباشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر