وقتی انتشار فقط یک عکس، سبب دست پاچگی "اضدادِ امنیت" میشود!

در ایام سوگواری سالار شهیدان در ماه محرم، تاسوعا و عاشورای امسال شاهد برگزاری مراسم ویژه بود که در جمع گرم دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی انعقاد یافت.
چهره های مختلف اجتماعی در این مراسم حضور می یافتند که اگرچه  برحَسَبِ ظاهر از خانواده وسیع دراویش نعمت اللهی گنابادی نمیباشند، اما با نگاه مهر ومحبت با دراویش و دوستداران مکتب تصوف و عرفان اسلامی و طریقت فقر و درویشی تعامل دارند. امری که غیظ و نفرت مخالفان و معاندان و متخاصمان نسبت به معنویت و قرآن را برمی انگیزد و آنان را به واکنشهای هیستریک وامیدارد.
از جمله سایت تکفیری ضاله موسوم به فرقه نیوز وابسته به مرکزتکفیری ضاله موسوم به موسسه حق پژوهی!!(حق ستیزی) درخراسان از زیرمجموعه هایِ مرکز تکفیری ضاله موسوم به اداره فرق و ادیان به  دست و پا زدن افتاد، و به سبک و سیاق خاص خود با نقل مطلبی از سایت فتنه انگیز موسوم به "مشرق نیوز" در قبال این امر واکنش خنده آور در کرد!

به گزارش فرقه نیوز، دبیرکل نهضت آزادی ایران در تاسوعا و عاشورای امسال در مجلس فرقه صوفیه گنابادیه حضور یافت. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران در تاسوعا و عاشورای امسال در مجلس فرقه صوفیه گنابادیه حضور یافت و تصویری از خود در کنار نورعلی تابنده قطب فعلی فرقه صوفیه گنابادیه منتشر کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر