استاد گرانقدر دکترمحمد ملکی و آقای محمدنوری زاد در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی"


مصاحبه جناب آقای دکتر محمدملکی و آقای محمدنوری زاد از روبروی زندان اوین با تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" درباره چگونگی شکل گیری کارزار انجمن لگام - لغو گام به گام اعدام در ایران- و توجه مردم کوچه ها و خیابان ها به جنبش بدون خشونت مدنی در ایران.
محمد نوری زاد: اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد. اما قسمتی از بیسوادها ملبس به شمایل روحانیون در مقابله با اندیشه ناتوانند و سعی میکنند اندیشمندان را سرکوب کنند و از زندگی ساقط نمایند.
استاد دکتر محمدملکی: جنبش لگام یک جنبش مدنی ضدخشونت و مردمی است و روزبروز بیشتر از پیش طرفِ توجه مردم قرار میگیرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر