قرائت بیانیه آقای پرفسور محمدعلی طاهری از تلویزیون "دُرّ تی وی" توسط سرکار خانم رکسانا حقیقت طلب


قرائت بیانیه آقای پرفسور محمدعلی طاهری از تلویزیون "دُرّ تی وی" توسط سرکار خانم رکسانا حقیقت طلب
بیانیه روشنگرانه جناب آقای دکترمحمد علی طاهری از درون زندان در آستانه شصتمین روز اعتصاب غذا
محمدعلی طاهری: من در راه عقیده ام جهاد میکنم. من اعتصاب برای تخفیف جرم نکرده ام. اعتصاب کرده ام تا وظیفه شرعی ام را که مقابله با ظلم است انجام دهم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر