خبر تکمیلی درگفتگوبا آقای علیزاده طباطبايی درارتباط با پايان اعتصاب غذای آقای دكتر محمدعلی طاهری


گفتگوی تلويزيون دُرّ با آقای علیزاده طباطبايی در ارتباط با پايان اعتصاب غذای آقای دكتر محمدعلی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر