علیزاده طباطبایی: جنگ ضابطان قضائی بر علیه آقای محمدعلی طاهری جنبه قانونی ندارد، اختلاف عقیدتی است


در گفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری "دُرّ تی وی" وکیل آقای دکترمحمدعلی طاهری اظهار داشت که هنوز شعبه ای در دیوانعالی کشور برای رسیدگی به فرجامخواهی پرونده آقای دکترمحمدعلی طاهری تعیین شده است. بآین حال ایشان اظهار نظر کردند که در همین هفته شعبه صالح تعیین خواهد شد.
آقای علیزاده طباطبایی همچنین اظهار داشتند که برخوردها بر آقای دکترمحمدعلی طاهری و برعلیه حقوق قانونی ایشان، جنبه قانونی ندارد، بلکه یک جنگ اعتقادی میان ضابطان قضائی و آقای محمدعلی طاهری میباشد تعیین نشده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر