بیانیه اعضای پارلمان اروپا برای اقدام عاجل جهت نجات آقای دکترمحمدعلی طاهری

از طریق مجاری دیپلماتیک و وزارتخارجه جمهوری اسلامی ایران - به هیات دولت کابینه دکتر حسن روحانی-  ابلاغ شدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر