دیگر زمینی برای زمین خواری نمانده! شهرداری بیدخت دست روی موقوفات دراویش گذاشته است


پس از تصرف و تخریب نخستین بهداری شهرستان بیدخت در سال گذشته، اخیراً در اقدامی تازه از سوی اداره تکفیری فرق و ادیان، در پوشش  شهرداری این شهر به مزایده گذاشته شده است. زمین این بهداری در زمان حضرت آقای صالح‌علیشاه، توسط این قطب سلسلهٔ نعمت‌اللهی گنابادی برای انجام امور درمانی واگذار و تجهیزات درمانی آن نیز توسط دراویش تأمین شده بود. اما با وجود نیت و قصد واگذار کننده مبنی بر تخصیص زمین و ساختمان به امور درمانی، بنای این بهداری که نخستین بهداری شهرستان بیدخت بوده است، مردادماه سال ۹۳ به بهانهء احداث ساختمان تجاری  به دستور اداره تکفیری فرق و ادیان توسط شهرداری محل تخریب شد و اخیراً در اقدامی تازه زیر نظر عوامل و عناصر وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان از سوی شهرداری شهرستان بیدخت به مزایده گذاشته شده است.در پلاکاردی که به دست عناصر اداره  تکفیری فرق و ادیان در پوشش  مأموران شهرداری!! بر روی درب بهداری بیدخت نصب گردیده، آمده است: به استناد مصوبهٔ شورای محترم !!!اسلامی!!! شهر !!! این ملک به صورت کلی یا بصورت قطعات تفکیکی از طریق مزایدهٔ کتبی به فروش می‌رسد.گفتنی است دست‌اندازی به اموال و حریم بزرگان و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی به طور سازماندهی شده بعد از فاجعهٔ حمله عناصر تکفیری وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان به دراویش و تخریب حسینیهٔ شریعت در قم رشد چشمگیر یافت و پس از آن علاوه بر تخریب حسینیه‌های دراویش در شهرهای بروجرد و اصفهان،به دست عناصر وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان  بخشی از موقوفات این سلسله و اموال شخصی بزرگان آن به بهانه‌های مختلف تحت تصرف  عوامل مرتبط با اداره تکفیری فرق و ادیان قرار گرفته است که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به تصرف منازل بزرگان این طریقت در شهر بیدخت، تصرف قسمت‌هایی از مزار سلطانی بیدخت، مرقد بزرگان این سلسله و ممانعت از فعالیت کارخانهٔ شیر سلطانی اشاره کرد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر