تجمعات زنجیره ای اعتراضی در پایتختهای اروپایی در اعتراض به صدور حکم اعدام دکتر محمدعلی طاهری


در‫‏اعتراضات زنجیره ای‬ به صدور ‫‏حکم اعدام‬ ‫دکترمحمدعلی طاهری توسط قوه قضائیه زنجیره ای از تجمعات اعتراضی در پایتختهای اروپایی بر پا میگردد.
گام اول این اقدام در آلمان برگزار میشود. 
خواسته شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری زنجیره ای در پایتختهای کشورهای اروپایی، نقض بلا ارجاع حکم اعدام آقای دکتر محمدعلی طاهری به اتهام واهی "ارتداد" و "اهانت به مقدسات دینی" در فقدان دلائل قانونی و مستندات شرعی ء درجهت اثبات "اتهام انتسابی" کذائی علیه ایشانء میباشد. خاصه آن که فتوای مراجع تقلید شیعه دائر بر تکذیب انتساب صدور هرفتوایی برعلیه آقای دکترمحمدعلی طاهری توسط آنان، سنگر قانونی استقلال قُضاتِ دیوانعالی کشور را در برابر جوسازیهای عناصر افراطی و خشونت طلب بیش از پیش تحکیم و تثبیت مینماید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر