حلقه های دیگر از زنجیره تظاهرات اعتراضی حامیان آقای دکتر محمدعلی طاهری در شهرهای کانادا

بار دیگر تورنتو، مونترال و سایر شهرهای کانادا شاهد تظاهرات چشمگیر خیابانی در اعتراض به ادامه حبس ظالمانه و احکام قرون وسطایی برعلیه آقای دکترمحمدعلی طاهری بودند

در همین راستا خواهر آقای پرفسور محمدعلی طاهری نیز مصاحبه ای صوتی با رسانه ها داشت و در آن یادآوری نمود که "تور تظاهرات" برای بیداری افکارعمومی نسبت به شدت سرکوب و دخالت دست دستگاه های امنیتی در تصمیمهای قضایی در سراسر اروپا و سایر شهرهای جهان برپا شده و تاکنون سه شهر کانادا شاهد تظاهرات زنجیره ای بوده است. تفصیل گزارش "گزارشگر انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" با خواهر آقای پرفسورمحمدعلی طاهری متعاقباً انتشار خواهد یافت.

خواهر آقای پرفسورمحمدعلی طاهری یادآور شد که تصمیم دیوانعالی کشور با صدور حکم نقض بلاارجاع درمورد پرونده آقای دکترمحمدعلی طاهری، اسباب تثبیت اعتبار و جایگاه قوه عدلیه و قضائیه در جمهوری اسلامی خواهد شد.

خواهر آقای پرفسور محمدعلی طاهری ادامه بازداشت و حبس برادرش را در سیاهچالهای قرون وسطایی اوین، آن هم در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذای ایشان نشانه ای از سلطه کامل نهادهای ضدامنیتی برقوه قضائیه، و دخالتهای منفی آنها در هرگونه دادرسی عادلانه و انسانی و وجدانی و ایمانی و اسلامی به شمار می آورند.

خواهرآقای دکترمحمدعلی طاهری پایگاه محوری توطئه چینی های قرون وسطایی و خلاف وجدان برعلیه برادرشان را مرکز موسوم به "اداره فرق و ادیان" معرفی میکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر