مصاحبه اختصاصی «دُرّتی وی» با سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل دکتر محمدعلی طاهری

دُرّ تی وی : آقایان مراجع اعلام کرده اند، هرگز نظر مصداقی در مورد آقای طاهری نداده اند؛ شما هم مبنای دفاع خودتان را از حق آزادی آقای طاهری و نقض بلاارجاع حکم اعدام ایشان از دیوان عالی کشور مبتنی بر گرفتن و اخذ این سه فتوا کرده اید. اکنون که سه فتوا اخذ شده و علما هم گفته اند نظرشان کلی بوده و در مورد آقای طاهری اصلا صحبت نکرده بودند. آنچه شما از ارجاع این پرونده به دیوان عالی کشور انتظار داشتید فکر می کنید چه موقع تحقق پیدا کند؟

با هم پاسخ آقای سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل دکتر محمد علی طاهری را که اکنون نزدیک به ۴۰ روز است؛ در اعتصاب غذا در زندان بسر می برد را می شنویم :
تلویزیونی اینترنتی (شبانه روزی) دُرّ تی وی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر