مردم همصدا با همهمهء سکوت در تهران و خروش دف وغریو تنبور در لندن فریاد کشیدند:

دکتر محمد علی طاهری را بیدرنگ آزاد کنید
روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۴ خورشیدی ، میدان ترافالگار شهر لندن انگلستان  شاهد حرکت اعتراضی گروهی از فعالان حقوق بشر در اعتراض به حکم اعدام آقای دکتر محمد علی طاهری بود. 
این حرکت از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ، هواداران عرفان حلقه و با همراهی جمعی از فعالان حقوق بشر در میدان ترافالگار شهر لندن برگزار شد.

همزمان در کنار دیوار زندان اوین در تهران نیز، مردان و زنان شجاع تجمع کرده و برای آزادی بیقید و شرط و ناعادلانه زندانیان سیاسی - عقیدتی تظاهرات آرام برگزار کردندشرکت کنندگان در  تجمع اعتراضی در میدان ترافالگار در قلب لندن پایتخت انگلستان، با در دست دادن پلاکاردهایی از تصاویر دکترمحمد علی طاهری  با نواختن دف و نی و تنبور و  سر دادن شعار خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دکترمحمدعلی طاهری و تن دادن قوه قضائیه ایران به خواسته های ایشان که ابتدائی ترین حقوق انسانی یک زندانی است شدند تا در این صورت محمد علی طاهری که هم اکنون ۳۸مین  روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشته به اعتصاب غذای خود پایان دهد.


تجمعات همبستگی در اعتراض به تضییع حقوق آقای دکتر محمدعلی طاهری و دیگر زندانیان سیاسی ء عقیدتی در هفته های آینده در شهرهای بروکسل (روبروی پارلمان اروپا) و در مقابل سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس ادامه خواهد شد.


برگزارکنندگان این سلسله تظاهرات اعتراضی از حضور دکتر احمد شهید در نشستهای فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر داده و یادآور شده اند؛ تا آزادی کامل و بدون قید و شرط آقای دکتر محمدعلی طاهری از پای نخواهند نشست


دیروز برلین، امروز لندن، فردا ژنو ... و برو کسل... و تورنتو ... و نیویورک... و واشنگتن و... همزمان با جنبش سکوت در جوار اوین در قلب تهران


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر