شنبه ها ساعت ۱۲- ۱۰ مقابل زندان اوین-دوشنبه ها ساعت ۱۲-۱۰ مقابل ساختمان لاستیک دنا (میدان ونک)

و چهارشنبه ها ساعت پنج عصر میدان ونک

عکس آقای دکتر محمدعلی‌طاهری‬ در تجمع اعتراضی شنبه های ‫اوین‬در ادامه تجمع اعتراضی فعالین حقوق بشر در روزهای شنبه مقابل زندان اوین طرفداران استاد محمدعلی طاهری نیز در روز 21 شهریور، با پوستر هایی از ایشان به این جمع پیوستند.
‫فراخوان‬ حضور آزاد اندیشان و هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به حکم ناعادلانه ‫‏اعدام‬ و عدم رسیدگی به اعتصاب غذای ایشان از هفته گذشته اعلام شده است. در متن این فراخوان آمده است:

فراخوان حضور آزاد اندیشان و هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام و عدم رسیدگی به اعتصاب غذای ایشان

حال او وخیم است...

از آنجا که نقض ‫آزادی‌بیان‌واندیشه‬ به معنای نادیده انگاشتن برخی از موازین حقوق بشر محسوب می شود،حرکت به سمت احقاق این آزادی ،احترام به جایگاه والای انسان و ارج نهادن به انسانیت است. بدینوسیله ازتمامی هواداران و شاگردان محمد علی طاهری ،آزاد اندیشان و همه آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر که پیگیر شرایط او بوده و دغدغه آزادی اندیشه و احترام به عقاید انسانی را دارند دعوت می شود در حرکتی منسجم و هماهنگ ؛ به منظور رساندن صدای دادخواهی و پیگیری مطالبات مدنی محمدعلی طاهری و سایر دگراندیشان شرکت نمایند.

وعده دیدار:
شنبه ها ساعت ۱۲- ۱۰ مقابل زندان اوین
دوشنبه ها ساعت ۱۲-۱۰ مقابل ساختمان لاستیک دنا (میدان ونک- ابتدای خیابان گاندی)
و چهارشنبه ها ساعت ۵عصر، میدان ونکهمراه و همگام خواهان آزادی محمد علی طاهری هستیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر