گفتگوی تلویزیون دُرّ با یکی از شاگردان متحصن دکتر محمدعلی طاهری در قم

مراجع از دادن پاسخی روشن خودداری می کنند.

جمعی از شاگردان محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه یا عرفان کیهانی با تحصن در برابر دفتر تنی چند از مراجع قم خواستار پاسخگویی این مراجع به استفتائاتی شده اند که بنام آقایان مراجع در قم در رسانه ها منتشر شده و بموجب آن دستگاههای قضایی - امنیتی به صدور حکم اعدام برای آقای طاهری مبادرت ورزیده اند.

تلویزیون دُرّ گفتگویی داشته با یکی از شاگردان متحصن آقای طاهری در قم که با هم می شنویم :

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر