تظاهرات همبستگی برای دکتر محمدعلی طاهری در فراکفورت آلمان
در اعتراض به اعتراض به حکم اعدام استاد محمد علی طاهری و درخواست آزادی ایشان و سایر دگراندیشان

تظاهرات ۱۱ آگوست ۲۰۱۵

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر