آخرین اخبار از تحرکات تفتینی تکفیریهای سازمان تبلیغات ضداسلامی در قم!

به گزارش سایت تکفیری بیچاره موسوم به فرقه نیوز - وابسته به اداره فرق و ادیان حوزه علمیه قم!- به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، آخوندی موسوم به " روستا زاد" -معاون فرهنگی دفترسازمان تبلیغات(ضد) اسلامی حوزه علمیه قم!- امروز درمراسم اعطای گواهینامه پایان دوره به 30مبلغ گیلان در رشت ، با بیان اینکه اندیشه ها ونحله های انحرافی درتقابل با اسلام راستین(؟!) قراردارند ادعا کرد که وظیفه مبلغان است تا با روشنگری وآگاهی بخشی معنویت را درجامعه تقویت وبا فرقه های انحرافی مقابله کنند!

وی با اشاره به برنامه های دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود:این مبلغان دینی به نقاط مختلف کشوراعزام شده تا به شبهات دینی مردم پاسخ بدهند. تربیت وپرورش مربیان ومبلغان آگاه به مسائل دینی ودارای مهارت درپاسخگویی به شبهات دینی ازمهمترین برنامه های دفتر سازمان تبلیغات (ضد) اسلامی حوزه علمیه قم است.

در این کارناوال آخوند دیگری موسوم به " یاری"- مدیرکل سازمان نبلیغات(ضدِ) اسلامی گیلان!- هم در مراسم اعطای گواهینامه پایان دوره به 30مبلغ با اشاره به اینکه مبلغان دراین دوره آموزشی به مدت 132 ساعت با راهکارهای ترویج (ضدِّ) اسلام ناب محمدی وفرهنگ تشیع وروشهای مقابله با انحرافات و عرفان های کاذب آشنا شدند گفت: این مربیان ومبلغان باحضوردرمراکزآموزشی ومدارس استان روش های مقابله با عرفان های کاذب را به نسل جوان ونوجوان جامعه آموزش داده وبه شبهات آنان دراین زمینه پاسخ می دهند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر